Téli diplomaátadó ünnepség a Bánkin

A téli diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban tartotta a Bánki Kar. Az eseményen számos elismerést is átadott a kar vezetése.

Az ünnepélyes bevonulása és a Himnusz után Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes – mint az ünnepély levezető elnöke – az elnökség bemutatását követően üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a cégek képviselőit, illetve a szép számban megjelenő kísérőket, hozzátartozókat. Az elnökség tagjai, bevonulásuk sorrendjében: Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, Dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, Dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök voltak.

A rektorhelyettes köszöntője után Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán tartott beszédet, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók. A szigorúságnak az volt az oka, hogy a Bánkin végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegezett bizalmat jelent a végzősök számára, hogy már olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amelyek alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésére.

Az ünnepi beszédek után vehették át a hallgatók az okleveleket, igazolásokat. Idén BSc képzésben 154 hallgató oklevelet, 29 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 15 oklevelet és 2 igazolást adott át a dékán. A hallgatók szintén a dékán úrtól vehették át a diplomájukat, ezt követően ünnepélyesen megérintették a bánkis zászlót.

Elismerő oklevelek

A diplomaátadási ceremónia után az elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Bali Emese Kinga, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Bereczki Sándor, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Dudás Martin Achilles, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Kotán Tibor Dénes, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Kovács Patrik, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Molnár Kristóf, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Németh Áron, had- és biztonságtechnikai mérnöki

Vörös Norbert, gépészmérnöki.

Fogadalomtétel, búcsúztatás, kitüntetések

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet a hagyományok szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Dudás Martin Achilles had- és biztonságtechnikai mérnök kapta e megtisztelő feladatot. A fogadalomtétel után a hallgatók nevében Bekő Bálint HÖK-elnök búcsúztatta a végzetteket, valamint átadta a hallgatói elismerést Dunalvölgyi Dávid részére.

A diplomaátadó ünnepség a Bánki Kar egyik legjelentősebb eseménye, ilyenkor adják át a kitüntetéseket, címeket, és köszöni meg a vezetés a karon folytatott sok évi áldozatos munkát azoknak, akik nyugdíjba vonulnak, illetve elbúcsúznak. A nagyrabecsülés jeleként Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán díszoklevelet és emléktárgyat adományozott dr. Szűcs Endre adjunktus részére. A dékán díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Juhos Sándorné részére, nyugállományba vonulása alkalmából.

Elismert cégek

Évek óta hagyomány, hogy a jeles ünnepi alkalmakkor a Bánki Kar vezetése köszönetét és megbecsülését fejezi ki azoknak a cégeknek, amelyek az adott időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak a képzések hatékonyabbá, a valós ipari igényeknek megfelelőbbé tételéért.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése nevében, a dékán úr a következő cégeknek adott át el elismerő oklevelet eddigi támogatásuk és szakmai, partneri együttműködésüknek együttműködésüket megköszönve:

Az OBO BETTERMANN Hungary Kft. A cég képviseletében Téglás Levente termékmendzsment és termékfejlesztési részlegvezető * A TE Connectivity Hungary A cég képviseletében Pudleiner Rezső folyamatfejlesztési vezető * A CERATIZIT GROUP Magyarország Kft. - A cég képviseletében Szalkai László technológiai vezető * FRAISA Hungária Kft. - A cég képviseletében Bohner Attila műszaki vezető * A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete - A cég képviseletében Szigeti Lajos elnök vette át az elismerést.
Frissítve: 2020.10.15.

Legfrissebb cikkek