Jubileumi Év a Kandón (2019) – Visszaemlékezés

Különleges jelentőségű, kiemelkedő év volt 2019. a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar számára. Több jubileumot ünnepeltünk: karunk névadója, Kandó Kálmán születésének 150. évfordulóját, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., illetve mint oktatási intézmény 120. évfordulóját. Nem utolsósorban pedig az Óbudai Egyetem fennállásának 10. évfordulójára is emlékeztünk.

Szerveztünk emlékkiállítást, emlékülést, öregdiák-találkozót, megrendeztük a XXXV. Jubileumi Kandó Konferenciát, az IEEE CANDO EPE 2019 nemzetközi tudományos konferenciát és a IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciát. Az ünnepi események közé sorolhatjuk a jubileumi diplomaátadó ünnepséget, a XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetemet és a XXV. Jubileumi Országos Ajtonyi István Programozó Versenyt.

Tartottunk még jubileumi sporteseményeket, emlék- és barlangtúrákat, tanulmányi versenyeket, koszorúzásokat. Különösen emlékezetes az Egerfarmoson, Kandó Kálmán szülőfalujában a helyi önkormányzattal közös megemlékezés és koszorúzás.

Időrendi sorrendben az első nagyobb léptékű esemény az április 16. és 18. között megrendezett XXV. Jubileumi Országos Ajtonyi István Programozó Verseny volt, amely a PLC-verseny néven ismert szakmai körökben. A vetélkedőt a házigazdák Zalotay Péter néhai főiskolai docens emlékének ajánlották, aki már a verseny alapításában is részt vett, és a hazai PLC-oktatás egyik kiemelkedő egyénisége volt. A negyedszázados, jubileumi PLC-verseny hatalmas iparági érdeklődés kíséretében zajlott. A nemes vetélkedés számadatai is elismerésre méltóak: 9 egyetem 14 szervezeti egységéből 71 hallgató, 29 kísérő oktatóval csatlakozott a megmérettetéshez, melyek közül két csapat a határon túlról, Szabadkáról érkezett.

További részletek és képek:

http://news.uni-obuda.hu/articles/2019/04/29/hatalmas-iparagi-erdeklodes-kisereteben-zajlott-a-negyedszazados-jubileumi-plc-v

http://uni-obuda.hu/galeria?page=11, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

A Kandó Kálmán Emlékkiállítás július 2-án nyílt meg a Tavaszmező utca 17. I. emeletén. A tárlattal emléket kívántunk állítani Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából, úgy is, mint zseniális felfedezőnek, alkotónak, Karunk névadójának, továbbá a Kandó, mint oktatási intézmény 120, mint felsőoktatási intézmény 50 éves történetének.

Különösen érdekes az a relikviákat, emlékeket, oktatással összefüggő anyagokat bemutató gyűjtemény, amelyeket volt diákok, hallgatók, a Kandó Kálmán Híradás- és Műszeripari Technikum volt diákjai gyűjtöttek össze és rendeztek kiállítássá.

A múltat és a jelent nagyon érzékletesen köti össze a tárlat három szegmense: a technikumi idők, a Kandó Kálmán munkásságát bemutató tárlat és a főiskolai, egyetemi éveket érzékeltető fényképkiállítás.

További részletek és képek:

https://jubileum.uni-obuda.hu/content/kando-emlekkiallitasa-elete-munkassaga-kando-mint-oktatasi-intezmeny-1, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

A Jubileumi Diplomaátadó ünnepséget a július 10-én tartottuk a z Erkel Színházban. A frissen végzett villamosmérnök hallgatók és az 50 éve a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán először végzett hallgatók ekkor vehették át diplomájukat, illetve aranydiplomájukat, állami és ipari vezetők, valamint az egyetem vezetése előtt. Az ünnepség keretében a jogelőd intézményben 60 éve végzettek gyémántokleveleit is átadtuk.

További részletek és képek:

https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

Nagy érdeklődés mellett rendeztük meg július 11-én a Magyar Vasúttörténeti Parkban a Kandó Emlékülést a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a Vasúttörténeti Park Alapítvány közös szervezésében. A rendezvényt 110 vendég tisztelte meg részvételével, köztük 50 cég képviselője. Az eseményt Horváth Lajos, a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány kuratóriumi elnöke és Nádai László, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja nyitotta meg. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről Tóth Péter helyettes államtitkár köszöntötte az emlékülést, aki beszédében egyebek mellett fontosnak nevezte az új, korszerű tanterveket. L. Simon László, az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke arról beszélt, hogy a műszaki terület nagy feltalálói - köztük Kandó Kálmán -, ugyanúgy az ország kultúrájának kiemelkedő egyéniségei, mint a költők, írók, egyéb művészek. A továbbiakban volt Kandós hallgatók emlékeztek vissza iskolájukra, felelevenítették élményeiket és azokat az indíttatásokat, amelyek lehetővé tették sikeres pályafutásukat. Ipari partnerek részéről Ábrahám László, a National Instrument ügyvezető igazgatója a Kandóval való szoros együttműködésről beszélt. Több előadás hangzott el Kandó Kálmán életútjáról, munkásságáról, a Kandó, mint oktatási intézmény történetéről. Végül emléktábla avatás és koszorúzás következett, melyek további emlékeket állítanak Kandó Kálmánnak a kiváló mérnöknek, embernek.

További részletek és képek:

https://jubileum.uni-obuda.hu/content/kando-emlekules-magyar-vasuttorteneti-parkban-0, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria

A Jubileumi XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetemet július 6-tól 15-ig tartottuk. A rendezvényre határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatók érkeztek, Kárpátaljáról, a Felvidékről, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről. Egyetemünk oktatói, ipari és kutatóintézetek munkatársai érdekes szakmai előadásokat tartottak. A hallgatók számos szakmai és kulturális programon is részt vehettek.

További részletek és képek:

http://tamop422b.amk.uni-obuda.hu/index.php/projektek/nyari-egyetem,

http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/922-szekesfehervaron-jubilal-a-xxx-kando-kalman-nyari-egyetem 

A Kandós Öregdiák találkozót szeptember 20-án rendeztük. A Kandó több mint száz egykori hallgatója vett részt az intézmény öregdiákjainak első találkozóján a Tavaszmező utcai épület udvarán. A jó hangulat, a viszontlátás öröme, a Kandóhoz tartozás összetartó ereje mind azt mutatták, hogy él a „Kandós szellem”, szükség és igény van az ilyen találkozókra. Az eseményre meghívtuk volt diákjainkon kívül ipari partnereinket, munkatársainkat és jelenlegi hallgatóinkat is. A rendezvényen beszédet mondott Prof. Dr. Kovács Levente, az Egyetem rektora és Dr. Nádai László dékán. Mindketten kifejezték, hogy nagy szükség van volt diákjainkra és azokra a cégekre, ipari partnerekre, amelyeket ők képviselnek. A Hallgatói Önkormányzat képviselője és az iparban sikeres, volt hallgatók is szót kaptak. A rendezvény egyben alkalmat adott a Kandó Alumni alapjainak lerakására is.

További részletek és képek: https://jubileum.uni-obuda.hu/content/kando-oregdiak-talalkozo, https://jubileum.uni-obuda.hu/galeria 

A XXXV. Jubileumi Kandó Konferenciát november 14-15-én rendeztük. A konferencia fókuszában a jubileum és a fiatal tehetségek bemutatása volt. A szervezők a hagyományos szakmai témák mellet kiemelt figyelmet szenteltek egyrészt a Kandó-jubileumhoz kapcsolódó témáknak, másrészt a fiatal, tehetséges hallgatók szereplésének. A Kandó-jubileum kapcsán több előadás Kandó Kálmán életének, munkásságának bemutatását szolgálta, valamint a Kandó, mint oktatási intézmény történetét dolgozta fel. Ezen túlmenően számos tudománytörténeti előadást is meghallgathattak az érdeklődők. A konferencián 4 szekcióban 83 előadás hangzott el, amelyek csaknem 200 szerző munkája nyomán jöttek létre. 35 témát hallgatók dolgoztak ki és adtak elő. Ezek egy részéből publikációk is születtek. A konferencián, a hagyományoknak megfelelően a PhD-hallgatók is bemutathatták kutatási témáikat, elért eredményeiket. A XXXV. Jubileumi Kandó konferencia sikere bizonyította, hogy milyen fontos a rendezvény, a hagyományok őrzése, a Kandón folyó tudományos munka bemutatása, az ipari kapcsolatok erősítése és a jövő mérnökeinek bemutatkozása szempontjából. Idén először a XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia keretében valósult meg a IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia is.

További részletek és képek:

http://kttk.kvk.uni-obuda.hu/node/33, http://uni-obuda.hu/galeria?page=7

A XXXV. Jubileumi Kandó Konferenciát követően november 20-án és 21-én tartottuk a második IEEE CANDO EPE2019 nemzetközi tudományos konferenciát. A konferencián 42 előadás hangzott el, 14 országból érkezett 113 szerző közreműködésével. A 2018-ban megrendezett első ilyen konferenciához hasonlóan, az idei sikere is felülmúlt minden várakozást. A konferencia fókuszában az idei energetikai és a vezérlési újdonságok szerepeltek. A különböző nemzetek kutatói, oktatói olyan kapcsolatot alakítottak ki egymással, ami biztosítéka lehet a további együttműködésnek, közös tudományos és kutatómunkának. A résztvevő PhD-hallgatók egyúttal betekintést nyertek más országok egyetemeinek oktatási és kutatási kínálatába. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a konferenciasorozatot folytatni kell.


További részletek és képek:


http://news.uni-obuda.hu/articles/2019/12/20/energetikai-es-a-vezerlesi-ujdonsagok-az-idei-nemzetkozi-kando-konferencian


http://kttk.kvk.uni-obuda.hu/node/34

Frissítve: 2020.10.15.

Legfrissebb cikkek