Magyar Tudomány Ünnepe – ünnep a tudomány népszerűsítésére

Egyetemünkön minden évben jelentős figyelem irányul a Magyar Tudomány Ünnepére. Idén ez fokozottan érvényes volt, hiszen az egy hónapig tartó eseménysorozat részeként ünnepeltük az Óbudai Egyetem újjáalapításának 10. évfordulóját. A rendezvénysorozat keretében egyszerre több helyszínen, különböző időpontokban 16 szakmai konferenciát tartottak intézményünk valamennyi karán.
Tudomány ünnepe – központi megnyitó


A Magyar Tudomány Ünnep-sorozat nyitórendezvényének az egyetem Bécsi úti épülete adott otthont november 4-én. Az eseményen Prof. Dr. habil. Kovács Levente rektor és Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára mondott ünnepi beszédet. Az egyetem rektora és Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária mb. tudományos rektorhelyettes közösen adta át az Év Kutatója, az Év Fiatal Kutatója és a Hallgatói Publikációs Díjakat, a tiszteletbeli nagykövet díjat, valamint kihirdették az Új Nemzeti Kiválóság Program nyerteseinek és konzulenseinek névsorát. (A rendezvényről szóló cikkünk A Magyar Tudomány Ünnepe címmel olvasható honlapunkon.)


Az eseményen elhangozott: a Magyar Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, támogatásra méltónak tartva alkotta meg a „Magyar Tudomány Ünnepéről” szóló törvényt. Célja, hogy népszerűsítse a tudomány, az oktatás és a kutatómunka jelentőségét hazánkban, bemutassa a magyar tudományos kutatások eredményeit. A hagyományokhoz híven az ünnepre intézményünkben minden évben egy egész hónapos rendezvénysorozat épül. Az idei események mottója az „Értékteremtő tudomány” volt. Egyetemünk minden karán és központjában magas színvonalú programmal várták az érdeklődőket, hozzájárulva a hazai, valamint nemzetközi elismertségének növeléséhez.


Tematikus rendezvények


A rendezvények kötődtek az MTA éves mottóihoz, és az Egyetem egyedi arculattal is megjelent. Intézményünk 16 rendezvényt szervezett. Többek közt: a hagyományos, - idén 19. – IEEE CINTI konferenciát (idén először közös rendezésben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel), a 35. Kandó konferenciát, a 14. AIS konferenciát, az első alkalommal tartott Magyar Ifjúsági Konferenciát és az 50. Tudományos Diákköri Konferenciát.


Alábbiakban rövid összefoglalót olvashatnak az Egyetemünkön tartott rendezvényekről.


IEEE Day 2019


Az IEEE Hungary Section és az Óbudai Egyetem közös szervezésében rendezték meg az IEEE Day ünnepséget Egyetemünk Bécsi úti székhelyén november 4-én. Az ünnepségen a mérnökök és az IEEE tagok összejövetele időről időre lehetőséget ad a műszaki területeken szerzett ismeretek, változások és elképzelések áttekintésére. Az IEEE a legkiválóbb szakembereket tömörítő nemzetközi intézmény, amely elkötelezetten támogatja a műszaki fejlődést tagjai karrierjét, elősegíti a villamosmérnöki és információs technológiák fejlődését, integrálását és alkalmazását a mérnöki társadalom és az egész emberiség javára.


50. Tudományos Diákköri Konferencia


Egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa az ünnephez kapcsolódóan tartotta 50. Diákköri Konferenciáját, karonkénti helyszínen november 12-én. A TDK eredményhirdetését november 25-én tartották az Óbudai Egyetem Bécsi úti székhelyén. (Honlapunkon, Eredményt hirdettek az 50. TDK-n című cikkünkben olvashatnak a részletekről.)


AIS 2019


Idén tizennegyedik alkalommal rendezték meg az Alba Regia Műszaki Karon, Székesfehérváron az Alkalmazott informatika és határterületei” szimpóziumot november 14-én. Az eseményen megjelent városvezetés hangsúlyozta az Egyetemmel való együttműködés jelentőségét, melyben az idei konferenciának is jelentős szerepe van, hogy segítse a gazdasági szektor, a város és az oktatási intézmények jó kapcsolatának elmélyítését. A rendezvényen érdekes plenáris előadások hangzottak el, a résztvevők színes előadásokat hallhattak, és remek lehetőség kínálkozott a szakmai tapasztalatcserére is. Az előadók sorában nagyszámú külföldi résztvevő, hallgató, magyarországi egyetemek kutatói, doktoranduszai vettek részt, biztosítva a sokszínűséget.


XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia


Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából rendezték meg a Kandó Emlékkonferenciát Egyetemünk Kandó Karán november 14-én és 15-én. Az eseménnyel a szervezők emléket állítottak Kandó Kálmán életpályájának, mérnöki zsenialitásának, munkásságának is. A konferencia egyúttal hagyományos módon helyt adott a napi kutatási-fejlesztési kérdések megvitatására, az oktatók, hallgatók és ipari partnerek találkozásának. A rendezvény adott otthont a IV. Ipari Fórumnak is.


IEEE CINTI-MACRo 2019


A többi konferenciához hasonlóan, sikeresen zajlott le a CINTI-MACRo konferencia is Szegeden tartottak november 14-től 16-ig. Az eseményen a számítási intelligencia területén dolgozó, kutató és publikáló szakembereknek biztosítottak platformot, ezáltal lehetőséget adva a legújabb eredmények közzétételében és megvitatásában. Idén a rendezvényhez kapcsolódott a mechatronika, automatizálás, számítástudomány és robottechnika tématerülettel foglalkozó nemzetközi konferencia is, ezzel egymást erősítve egy magas szintű, értékes bázist építve bonyolították le a tudományos rendezvényt, amely 5 plenáris előadóval büszkélkedhetett.


NIK öregdiák találkozó


Hosszas tervezést és készülődést követően rendezték meg az első NIK öregdiák találkozót a Neumann János Informatikai Karon november 15-én. A telt házas eseménynek az Egyetem Bécsi úti székhelye adott otthont. Az egybegyűlteket rendhagyó módon Prof. Dr. Kovács Levente rektor ünnepélyesen, videó üzenetben köszöntötte az egybegyűlteket. Az öregdiákoknak a tanszék alapítója, Dr. Ivanyos Lajos tartott előadást a NIK elődintézményének (KKMF MSZI) alapításának történetéről. A résztvevők az IT Evolúció kiállításon tartott tárlatvezetésen, majd laborlátogatáson vettek részt, ahol megismerkedhettek a kiberfizikai robotrendszerek területeivel, élményekkel gazdagodtak a legmodernebb robotika világából. (A részletekről rövidesen hírt adunk.)


IX. Trefort Konferencia


A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja november 15-én rendezte meg a IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciát. A szervezők célja megvalósult: megvitatták a pedagógusképzés jelenlegi helyzetét, és bemutatták azokat a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás legszélesebb spektrumán születtek az elmúlt időben.


ICCECIP Konferencia a Bánkin


Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán rendezték meg az ICCECIP 2019, Középeurópai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzetközi Konferenciát és workshopot november 18-án és 19-én. A házigazda kar kutatási és képzési tevékenysége közvetlenül csatlakozott a konferencia programjához, hiszen egyedül az intézményben folyik biztonságtechnikai mérnökök képzése, minden szinten, lefedve a kiberbiztonság, a polgári védelem és a politikai biztonság területét. A 13 ország tudományos kutatóit felvonultató konferencián számos, létfontosságú kérdésben hangzottak el előadások.


IEEE Cando EPE Konferencia


A karon tavaly tartották meg az első „Electrical and Power Engineering” (EPE) nemzetközi tudományos konferenciát. A rendezvény sikere minden várakozást felülmúlt. E tapasztalatok és a kar vezetésének nyitási szándéka a tudományos igényű események irányába egyértelművé tette, hogy idén ismét megszervezzék az EPE-t november 20-án és 21-én. A témakörben dolgozó, oktató, kutató és eredményeket felmutató magyar és külföldi kollégáknak lehetőséget teremt arra is, hogy megismerjék egymás eredményeit.


ERC Day


Az Óbudai Egyetem Élettani Szabályzások Kutatóközpontja ismét megtartotta az ERC Day-t és workshopot az intézmény Bécsi úti székhelyén november 21-én. A rendezvény szervezőinek célja most is az volt, hogy bemutassa az európai kutatási tanács (ERC) által támogatott kutatócsoport legújabb eredményeit. A H2020-as alapkutatási projekt fókuszterülete a célzott molekuláris- és kemoterápiák optimalizálása és személyre szabása. A workshopot a projekt irányítója, az egyetem rektora, Prof. Dr. Kovács Levente vezette. Ezt követően a kutatóközpont munkatársai és a központ új partnerei tartottak előadásokat.


IESB Mérnöki Szimpózium


A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán rendezték a Nemzetközi Mérnöki Szimpóziumot november 21-én. A konferencia szervezőinek célja az volt, hogy olyan műszaki kutatásokba és eredményekbe pillanthassanak be az érdeklődők, amelyek a szakmai élet legújabb vívmányait taglalják. Emellett a társegyetemek oktatói és hallgatói, valamint a kollégák tudományos kapcsolatainak elmélyítését szolgálta a rendezvény. Az eseményen előadások, átfogó, több évtizedes kutatások eredményeinek bemutatására is lehetőség nyílt.


IJCELIT


Hetedik alkalommal rendezték meg a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kar szervezésében az International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies (IJCELIT 2019) nemzetközi konferenciát november 21-én és 22-én a kar Doberdó úti épületében. A konferencia a környezetvédelem és a könnyűipar különböző területein tevékenykedő kutatókat, mérnököket és kreatív szakembereket megszólító nemzetközi esemény.


Az Egyetem Napja


Az Óbudai Egyetem Szenátusa 2010. szeptember 13-ai ülésén a felsőoktatási intézményünk ünnepségei közé iktatta az Egyetem Napját, melyet idén november 22-én tartottak a Bécsi úti székhelyen. (Az eseményről szóló részletes beszámolót az intézmény honlapon olvashatják.)


Recent Advances in Intelligent Engineering


Az Egyetem Napjához és a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódóan rendeztek szakmai napot Recent Advances in Intelligent Engineering címmel a Bécsi úti székhelyen november 22-én. Az eseményen magas színvonalú, nemzetközileg jegyzett professzorok által tartott előadásokat hallhattak az érdeklődők.


Fiatal Kutatók Szimpóziuma


A Keleti Károly Gazdasági Karán minden évben, így idén is megrendezték a Fiatal Kutatók Szimpóziumát (FIKUSZ) november 29-én. A konferencia kialakításánál különösen fontos szempont volt, hogy a kutatási területek széles körének szakembereit tudja megszólítani., A gazdasági és társadalomtudományi témák mellett az azokhoz kapcsolódó interdiszciplináris területek kutatói is részt vehettek. A cél ezúttal is az új kutatási ötletek, eredmények és az azokra épülő következtetések megosztása és a tudományos társadalom tagjainak összekapcsolása volt.


Mit tartogat 2030?


Hol tartunk most, és hova szeretnénk eljutni 2030-ig? – ez volt a fő témája az Egyetem Bécsi ú
Frissítve: 2019. 12. 04.

Legfrissebb cikkek