IN MEMORIAM Venekei Attila (1952 – 2019)

Venekei Attila a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar címzetes egyetemi docense, a Dékáni Hivatal korábbi vezetője hosszantartó, türelemmel viselt súlyos betegségben október 27-én 67 éves korában elhunyt. Hamvait november 18-án felesége, gyermekei és barátai körében az ONYX nevű hajóról a Duna vizébe helyezték végső nyugalomra.Venekei Attila 1983-ban a BME Műszer- Automatika szakon kapta villamosmérnöki oklevelét. 1988-ban Számítógépes folyamatirányítási szakmérnöki oklevelet kapott. A Műegyetemen Mérnöktanári képesítést szerzett 1996-ban.

1979-1992-ig a Központi Fizikai Kutató Intézetben dolgozott, ahol gyorsító berendezések fejlesztésével foglalkozott. 1992-2000-ig az Egressy Szakközépiskolában automatika és informatika tárgyakat oktatott, és a tanári tevékenysége mellett műszaki igazgató helyettesi feladatokat látott el (1992-1998). Az Egressy a Kandó bázis középiskolája volt, a Műszertechnikai és Automatizálási Intézettel (MAI) Venekei Attila volt a kapcsolattartó.

2000-ben, a MAI oktatói pályázatát elnyerve lett az intézet oktatója. Elismert oktatói tevékenysége az Informatika, a Programozás és az Automatika tárgyakhoz kapcsolódott. Hallgatóival elismerten jó kapcsolata volt, amit a hallgatói felmérések is igazoltak. Tevékeny résztvevője volt az intézeti közösségi rendezvényeknek. 2002-től az Intézet honlapját készítette és közreműködött a kari honlap terveinek kialakításában is.

2006-tól 2013-ig, nyugdíjba vonulásáig, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Dékáni Hivatalának dékáni hivatalvezetője volt. Hivatalvezetői feladatkörét messzemenően meghaladva segítette a Kar működését. A Kari Hivatal számítógépes eszközfejlesztése mellett egységesítette az adminisztrációs szoftvereket, és személyesen is segítette az új szoftverek megismerését és használatát. A kari vezetés részére számos statisztikai kimutatás készítője volt. Informatikai szakértelmével jelentősen hozzájárult a kari-egyetemi feladatok (kapacitásszámítások, akkreditációs dokumentációs dokumentumok stb.) színvonalas elkészítéséhez.

Részt vett a Kar minőségirányítási tevékenységében és belső auditorként az Egyetem minőségügyi munkájában is. Tagja volt az egyetemi Informatikai Bizottságnak.

Jelentős szerepe volt a Kandó Kar és a jogelőd Kandó Kálmán Műszaki Főiskola 40. évfordulójára rendezett ünnepség megszervezésében, a Kandó Kálmán életét, munkáját bemutató kiállítási tablók összeállításában, és a Kandó mozdony fázisváltó múzeumi példányának a Tavaszmező utcai telephelyen történt elhelyezésében.

Megbízható, segítőkész Kolléga volt, oktatói, kari és intézeti feladatait pontosan, magas szinten látta el.

Emlékét megőrizzük.Frissítve: 2019. 11. 21.

Legfrissebb cikkek