IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja – KVK-TMPK – az Egyetem Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának keretében, november 15-én rendezte meg a IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciát. 
A rendezvény célkitűzése: megvitatni a pedagógusképzés jelenlegi helyzetét, és helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás legszélesebb spektrumán születtek az elmúlt időben. Az Óbudai Egyetem fontosnak tartja a felsőoktatás területén született pedagógiai kutatások, módszertani kísérletek eredményeinek bemutatását, hogy a jó gyakorlatok minél szélesebb körben ismertté válhassanak. A szervezők lehetőséget biztosítottak a doktoranduszoknak is, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, segítve ez által tudományos fejlődésüket. A konferenciát Nádai László dékán nyitotta meg, ezt követően Tóth Béláné professor emerita – a TMPK alapító főigazgatója – tartott plenáris előadást, az Egyetem műszaki pedagógusképzésének elmúlt 50 évi legfontosabb eseményeiről. A továbbiakban, két szekcióban 32 előadáson, a résztvevők megismerhették az előadók kutatási és fejlesztési eredményeit. Az ország 12 egyeteméről, szakképzési centrumokból és középiskolákból, összesen 60 oktató, doktorandusz és tanár vett részt a Konferencián.

Frissítve: 2019. 11. 20.

Legfrissebb cikkek