Hosszú távú és stabil működés az ÓE fejlődésének a záloga

Az elmúlt egy év eredményei és az idei kihívások álltak a középpontjában a március 28-án tartott összdolgozói értekezletnek, amelyet Prof. Dr. Kovács Levente rektor az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend 65. § a) pontjának megfelelően hívott össze. Az eseményen Dr. Cser-Palkovics Andrásnak, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány újonnan megválasztott kuratóriumi elnökének köszöntőjét követően a rektor részletesen beszámolt a jelentősebb változásokról, az ezekben rejlő lehetőségekről, tervekről. Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja levezető elnökként mutatta be Nagy Zoltánt, a fenntartó alapítvány újonnan kinevezett kuratóriumi tagját.Dr. Cser-Palkovics András megköszönte a bizalmat, és nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy kuratóriumi elnökként segítheti az Óbudai Egyetem fejlődést. Az egyetem kiváló adottságokkal rendelkezik – emelte ki az elnök megemlítve az akadémiai hátteret, az intézmény erős szakmai csapatát, a vidéki campusokban rejlő lehetőségeket. Kijelentette: az egyetem működési és költségvetési helyzete stabil lábakon áll, ugyanakkor bizonyos mérőszámoknak továbbra is meg kell tudnia felelnie, amelyben a kuratórium és az akadémiai oldal is részt vállal. A fejlesztési lehetőségek közül kiemelte a Science Parkok megvalósításának jelentőségét, de fenntartásuk, üzemeltetésük szempontjából saját lábon kell majd állniuk.Prof. Dr. Kovács Levente prezentációjában egy gyermek fejlődéséhez hasonlítva hangsúlyozta „az egyetem 2023-ban egy hirtelen megnyúlt 13 éves kamasz. Most az erősödés, a növekedésből adódó félelmek leküzdése, a stabilitás, a biztos háttér hosszú távú megteremtése a legfőbb feladat. Sok más mellett minőségi hallgatókra, kiváló szakemberekre, erős csapatszellemre lehet és kell építkezni.

A rektor a célok közt említette a képzés területén tervezett minőségi ugrást, amelyet a 2023 őszén induló új, F-tantervvel, hiánypótló képzésekkel, tehetséggondozás erősítésével talál megvalósíthatónak, annak érdekében, hogy az ÓE valóban „trendi egyetemmé” válhasson.

Bérrendezés

A finanszírozás szempontjából összehasonlította a modellváltás előtti és utáni lehetőségeket. Mint mondta, legfontosabb feladat idén a fejlesztési források megszerzése volt. A működés finanszírozása ugyanakkor hosszú távon innováció-ökoszisztéma alkalmazásával tud megvalósulni.

Kiemelte: folyamatos, magas színvonalú eredményeket az itt dolgozók munkájának megbecsülésével lehet elérni, éppen ezért tartotta fontosnak a tavalyi jelentős, illetve az idei 10 százalékos béremelést, valamint az év végi bónusz juttatásokat. Az egyetemen jelenleg a legmagasabb a műszaki akadémiai alapbér.

Energiagazdálkodás

Energia-megtakarításról szólva a rektor fontosnak tartotta kiemelni, hogy jelentősen sikerült csökkenteni a fogyasztást, amelyet a megnövekedett árak indokoltak. A villamos áramot 22, a földgázhasználatot pedig 36 százalékkal sikerült visszaszorítani.

Növekvő hallgatói létszám

A magas szintű követelmények ellenére, országos átlagot meghaladó mértékben emelkedett az Óbudai Egyetemre jelentkezők száma, mintegy 30 százalékkal többen jelölték az intézmény valamely szakát első helyen, mint tavaly, ez jelentős növekedés – hangsúlyozta a rektor. Idén 4363-an írták első helyre a jelentkezés alkalmával az ÓE valamely szakát. Az Óbudai Egyetem hazánk 10 legnépszerűbb egyeteme közé került ezen adatok alapján

Új doktori iskola

A rektor felidézte: vezetői ciklusa elején az egyik legfontosabb feladatnak a doktori iskolák megerősítését nevezte meg. Kiemelkedő eredményként szólt arról, hogy teljesen egyedi módon az egyetem egy új, hiánypótló, Innováció  Menedzsment Doktori Iskola alapítását is megvalósította. Hasonló nemhogy Magyarországon, de Közép-Kelet Európában sem található – hívta fel a figyelmet Prof. Dr. Kovács Levente.

Kiválósági program

Az eredmények közt említette, hogy egy új Tudományos Kiválósági Pályázat is el tudott indulni, amely felfejlesztheti az egyetemet a nemzetközi színtéren. A tudományos kiválóság a ranking indikátorok, a reputációs-index, a minőségi mutatók erősítésével és a habilitációs program, illetve sikeres PhD kimenet növelésével érhető el. Hozzátette: nagyon fontosnak tartja az egyetemi reputáció erősítését, ennek érdekében kiemelt cél a nemzetközi hallgatói létszám exponálása. Ehhez szükség van a nemzetközi kapcsolatok ápolására, a kapcsolattartásra. Említést tett arról is, hogy a minőségi publikációkat megéri premizálni. 2019 óta megduplázódott a publikációs szegmens. Az egyetem vezetésének az elmúlt évben sikerült több, a nemzetközi színtéren is elismert, külföldön élő magyar professzort az Óbudai Egyetemre csábítania, ezzel is színesítve a képzési palettát, és emelni annak színvonalát. Az egyetemnek a nemzetközi rangsorokban sikerült stabilizálni megszerzett helyét annak ellenére, hogy a verseny fokozódott. Ugyanakkor e téren is cél az előrelépés.

Science parkok

A rektor ismét kiemelte az állami támogatás mellett megvalósuló Science Parkokat, amelyek az egyetemet és a három térséget: Székesfehérvárt, Kaposvárt és Zsámbékot is a jövőipari fejlesztések központjává teszik. A fejlesztések körvonalazódnak, a karok bevonása folyamatban van. Hangsúlyozta: az egyetemet beemelte a nemzetközi köztudatba, hogy a Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetségének tagjává vált a múlt évben.

Megemlítette továbbá, hogy az innovációs lehetőségek biztosítása érdekében további cél az Obuda Uni Venture Capital létrehozása és beindítása, valamint saját gazdaságfejlesztési KFI pályázat elindítása.

A célokról

„Stabil alapot kell képeznünk az oktatási portfóliónkon keresztül, amelynek része többek között a tehetséggondozás, a mobilitási blokk, az ipari tanszékek, a középiskolai és egyetemi képzések közti átjárhatóság, a megfelelő mecenatúra, nemzetközi tanácsadó testület. Szeretnénk a kitettségeket minimalizálni, hosszabb távon befektető egyetemmé válni.” A rektor hangsúlyozta: továbbra is cél, hogy az Óbudai Egyetem a képzési profiljába tartozó kutatásokban és ipari fejlesztések tekintetében hazánk, a Kárpát-medence és a közép-kelet-európai régió meghatározó műszaki egyetemévé váljon. 

GALÉRIA

Frissítve: 2023.03.29.

Legfrissebb cikkek