Az Óbudai Egyetem lendületben van!

Az elmúlt évek egyik leghangsúlyosabb eredménye, hogy egyetemünket Magyarország legfontosabb humánerőforrás-központjai között tartják számon, nemzetközileg immár zsinórban a második évben, több tekintetben a legjobb hazai műszaki felsőoktatási intézményként látnak - jelentette ki Prof. Dr. Kovács Levente rektor az Óbudai Egyetem alapítására emlékező ünnepségen, november 23-án.

Az Óbudai Egyetem nemzetközi megítélése jelentősen erősödött az elmúlt években. Többek közt az egyik legnagyobb minősítő szervezet egyike, a Times Higher Education legfrissebb adatai a tizenhárom hazai intézmény között a tavalyi hatodik helyről idén a negyedik helyre lépett az Óbudai Egyetem és tavaly után idén is a legjobb műszaki egyetemként került az 1001-1200 közötti tartományba a nemzetközi színtéren. Az elmúlt 13 év rengeteg változást hozott, de az alapértékek védelmének és fejlesztésének igénye sohasem kérdőjeleződött meg. Egyetemünket a múlt tisztelete, a hagyományok ápolása és a dinamikus fejlődés igénye jellemzi – emelte ki a rektor, hozzátéve: „tudománygyár” vagyunk, az universitas klasszikus és legnemesebb értelmében. Az intézményünk alapításakor megfogalmazott egyik legfontosabb cél – hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció hazai alapintézménye legyünk – teljesült. A rektori stratégiámban kijelölt területeken: az egészségügyi informatikában, a mesterséges intelligenciában, a robotikában és a kiberbiztonságban is jelentős sikereket értünk el az elmúlt három esztendőben.Célunk továbbra is a magas színvonalú elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált oktatási, kutatási tevékenység művelése és az ezzel kapcsolatos társadalmi szerepünk betöltése – jelentette ki az egyetem rektora.

 

- Az Óbudai Egyetem mára hazánk egyik meghatározó műszaki felsőoktatási intézményévé, és az egyik legjobb modellt váltott intézményi példájává vált.  – jelentette ki Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Beszédében kiemelte: egyre inkább megvalósul a projektalapú szemlélet, minden, a kormány által támasztott elvárás, így többek közt az innovációk, a tudás piacosítása, a pályázatokon való sikeres szereplések. Kimagasló a tudományos reputációk száma, az egyetem a nemzetközi sikeresség szempontjából is kitűnően teljesít. Példaként említette továbbá: az intézmény működésének színvonala tette lehetővé, hogy a hazánkban tervezett 14 Science Park közül 3 az egyetem beruházásában valósulhat meg. Az egyetem a második az országban legtöbb pályázatot elnyert intézmény. Összességében elmondható: a magyar innovációk szempontjából kiemelkedő szervezet. Az Óbudai Egyetem lendületben van! – tette hozzá.Szoboravató

Az egyetem szoborparkja idén két új elemmel gazdagodott: a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány, valamint az Ybl Miklós Építéstudományi Kar névadóját mintázó mellszobrát avatták fel.Dr. Fáczányi Zsuzsanna az Ybl Miklós Építéstudományi Kar kutatási dékánhelyettese, Prof. Dr. Kovács Levente rektor, Elisabeth Kalman-Sarkis, Kálmán Rudolf lánya és Prof. Dr. Anthony John Gall, az Ybl Kar dékánja.

Kálmán Rudolf lánya hangsúlyozta: édesapja büszke volt magyar gyökereire, és kereste a lehetőséget, hogy újra kapcsolatba lépjen volt kollégáival. Reményét fejezte ki, hogy a hallgatókat ösztönözni fogja apja tudományos munkássága.

Az Egyetem Napján részt vett Prof. Dr. Rudas Imre rector emeritus, az Óbudai Egyetem alapító rektora, továbbá (többek közt) a Dunaújvárosi Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Selye János Egyetem, a Pozsonyi Műszaki Egyetem, a horvát Északi Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola vezetői, az egyetemet támogató önkormányzatok polgármesterei, valamint az intézménnyel együttműködő cégek képviselői.

Az ünnepséget követően Doctor Honoris Causa és Honorary Professor székfoglaló előadásokat tartottak.

Elismerések

Az Óbudai Egyetem Napján doktori és elismerő okleveleket adtak át.

DOCTOR HONORIS CAUSA

Az Óbudai Egyetem 2010 óta adományoz Doctor Honoris Causa, azaz tiszteletbeli doktori címet a hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos munkásság és az egyetem érdekében kifejtett tevékenység elismeréséül. Prof. Dr. Kovács Levente rektor az Egyetem Szenátusának döntése alapján Doctor Honoris Causa tiszteletbeli díszdoktori címet adományozott Prof. Dr. Monostori Lászlónak és Prof. Dr. Kazuhiro Kosuge-nek.

Monostori László Széchenyi-díjas magyar villamosmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) igazgatója. 1986-ban a Műszaki Tudomány Kandidátusa fokozatot szerez. 1990-1992-ig az Alexander von Humboldt alapítvány ösztöndíjával Paderbornban vendégkutató. 1995-ben habilitál a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 2000-től az MTA Doktora, 2016-tól az MTA rendes tagja. 1998 és 2002 között a BME Gépészmérnöki Kar Integrált Gépészeti Informatikai Rendszerek Tanszék, majd 2002-2007-ig a Gépészeti Informatika Tanszék tanszékvezetője. 2002-óta egyetemi tanár. 1995 és 2014 között a SZTAKI Tudományos igazgató helyettese, 2015-től igazgatója. 2010-től 2016-ig a SZTAKI-ban működő, a német Fraunhofer társasággal közösen alapított Fraunhofer Termelésmenedzsment és –informatika Projektközpont igazgatója. Prof. Dr. Monostori László az irányítástechnika és a modern termelési rendszerek területén kifejtett nemzetközileg elismert tudományos eredményei és a SZTAKI-n keresztül az Óbudai Egyetemmel való régóta fennálló együttműködése elismeréseként részesül a Doctor Honoris Causa kitüntetésben

Kazuhiro Kosuge a Transzformatív Mesterséges Intelligencia és Robotika Központ igazgatója, valamint a Tohoku Egyetem Mérnök Karának professzora. A Japán Mérnök Akadémia tagja. 2018-ban a japán kormánytól megkapta a Díszérmét és a Bíbor Szalag Érmét, mindkettő magas nemzeti elismerés az akadémiai és ipari életben nyújtott kiemelkedő munkájáért. 2021-ben az IEEE Robotics and Automation Society George Saridis Vezetői Díjjal jutalmazta a robotikai és automatizálási területen végzett kiváló innovatív kutatási eredményeiért. 2010-11-ben az IEEE Robotics and Automation Society elnöke, 2015-16-ben az IEEE Division X igazgatója, 2020-ban pedig az IEEE Technical Activities alelnöke volt. Prof. Dr. Kazuhiro Kosuge a mesterséges intelligencia, robotika és automatizálás területén kifejtett nemzetközileg elismert tudományos eredményei és az IEEE szervezetein keresztül az Óbudai Egyetemnek nyújtott nagymértékű segítsége elismeréseként részesül a Doctor Honoris Causa kitüntetésben.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Honorary Professzor kitüntető címet adományozott: Prof. Dr. Rogério Colaço és Prof. Dr. Kish László Béla részére.

Dr. Rogerio Colaço 2012-től professzor az Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico Anyagtudományi Karán. Összesen több, mint 30 kutatási projektben vállalt vezető szerepet Európában, Latin Amerikában és Magyarországon. Több mint 130 publikációja jelent meg indexelt tudományos folyóiratokban, melyre több mint 3000 hivatkozás kapott. Tudományos és szakmai tevékenységével, nemzetközi együttműködéssel széleskörű elismertségre tett szert, amelyet kiválóan kamatoztat az Óbudai Egyetem oktatóival, kutatóival és hallgatóival kialakított kapcsolatrendszerben. Támogatja intézményünk oktatói, és hallgatói mobilitását. Kitüntetése elismerése az eddig végzett szakmai tevékenységének, a Neumann János Informatikai Karral kialakított kapcsolatának, egyben hozzájárul egyetemünk nemzetközi együttműködésének továbbfejlesztéséhez.

Kish B. László a Texas-i A&M Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai tanszékének professzora. Fő kutatási témája a nem meghatározott problémák, valamint a sztochasztikus zaj ingadozás jogszabályai, korlátai és alkalmazásai. 2001-ben a Svéd Királyi Tudományos Társaság Benzelius kitüntetését vehette át, 2011-ben a svéd Uppsala Egyetem, 2012-ben pedig a Szegedi Tudományegyetem díjazta Díszdoktori címmel. A Fluctuation and Noise Letters című folyóirat, valamint kettő konferenciasorozat, az Unsolved Problems of Noise és a Fluctuations and Noise alapítója, ezen kívül a Hot Topics of Physical Informatics konferencia társalapítója. Hat amerikai és három svéd szabadalommal rendelkezik.

Sztochasztikus problémák vizsgálatában és megoldásában régóta fennálló kapcsolatot ápol az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolával.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa Pro Universitate kitüntetést adományozhat azon személynek/szervezetnek, aki az egyetem érdekében, illetve az egyetemmel való együttműködésben végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, példaértékűt és maradandót alkotott.

Pro Universitate elismerésben részesült: Prof. Dr. Dusza János és Katus István.

Dusza János a Szlovák Tudományos Akadémia, a Kassai Műszaki Egyetem és az Óbudai Egyetem professzora, az MTA külső tagja. Fő kutatási területe az anyagtudományok és technológiák, valamint a kerámiatechnológia. Három szabadalommal, több mint 250 tudományos publikációval, és 200 feletti citációval rendelkezik. Az International Conference on Fractography of Advanced Ceramics nevű konferencia alapítója. Számos kitüntetést kapott, többek között a Szlovák Tudományos Akadémia Kiváló Kutatási Eredményekért díját, valamint Budapesten a Gábor Dénes-díjat. A szlovák TornaÄža város díszpolgára. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézetének oktatói karát erősíti.

Katus István Gábor a Pécsi Tudományegyetemen végzett közgazdászként, ahol jogi ismeretekkel is bővítette tudását. 2003-tól regisztrált könyvelő Magyarországon, majd a későbbiekben a londoni székhelyű Association of Chartered Certified Accountants tagjává vált. 2009-2016 között az Európai Financial Shared Service igazgatója volt, az egész Európára kiterjedő pénzügyi és számviteli folyamatokért felelt, valamint olyan összekötő régiókért, mint Izland, Oroszország és Afrika. Jelenleg a Howmet-Köfém Kft. ügyvezető igazgatója. Katus István Gábor részére az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar és a műszaki felsőoktatás fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, a fehérvári kutatás-fejlesztés ösztönzése, valamint a gyakorlatorientált képzések technológiai és eszköz felszereltségének megteremtése érdekében végzett kiemelt támogató tevékenységének elismeréséért a Pro Universitate címet adományozza az Óbudai Egyetem.

A legtöbbet idézett oktatók

A Stanford Egyetem több mint 100 ezer kutató – hozzávetőleg a világ tudósainak két százaléka – eredményeit tartalmazó adatbázist jelentet meg, amely szabványosított információkat szolgáltat az idézésekről, a H-indexről, a társszerzőséggel korrigált hm-indexről, a különböző szerzői pozíciókban lévő cikkekre vonatkozó idézésekről. Az Óbudai Egyetem kutatói közül tavalyelőtt kettő, tavaly már négy, idén pedig ismét négy szerepel a kaliforniai Stanford Egyetem idézettségi rangsorában: Prof. Dr. Kovács Levente, Dr. Várkonyiné Prof. Dr. Kóczy Annamária, Dr. Haidegger Tamás, valamint Dr. Amir Mosavi.

Habilitált doktori fokozat

Katonai műszaki tudományok területen: Dr. Csiszár Péter, Dr. Pődör Andrea, Dr. Sánta Róbert, Dr. Nagy Rudolf, Dr. Szabó Gyula, Dr. Talamon Attila. Anyagtudomány és technológia: Dr. Kovács Tünde Anna, Dr. Gonda Viktor. Informatika: Dr. Rácz Ervin.PhD-doktorok

A fokozat megszerzés előírt követelményeknek 12 jelölt közül 11-en summa cum laude 1 fő pedig cum laude minősítéssel tett eleget műszaki tudományok tudományterületen.

Informatika tudományok: Vizvári Zoltán Ákos, Pintér Gergő, Philipp Josef Rosenberger, Tusor Balázs. Anyagtudományok és technológiák: Saher Mohammed Azeez Al-Zuraiji, Nagy Richárd Antal, Esmeralda Kadena, Koncz Annamária, Bódi Antal, Szabó Lajos, Temesvári Zsolt Marcell, Dombora Sándor.

 

Születésnaposok köszöntése

Az Óbudai Egyetem érdekében kifejtett tevékenységük elismerése céljából az egyetemen oktatási tevékenységet végző vezető oktatóknak hetvenedik születésnapja alkalmából a rektor Emléklapot adományozott Prof. Dr. Cvetityánin Lívia és Prof. Dr. Dusza János részére.(Hamarosan még több képet közlünk.)
Frissítve: 2022.11.23.

Legfrissebb cikkek