Szaktárgyi előkészítő tanfolyamon való részvételért is jár 2024-től plusz pont az Óbudai Egyetemen

A szaktárgyi előkészítő tanfolyamon való részvétel, az emelt szintű érettségi és a technikumi végzettség is plusz pontot jelenthetnek a felvételizőknek az Óbudai Egyetem 2024/25-ös tanévének felvételi eljárásában – tájékoztatott Prof. Dr. Kovács Levente az intézmény Szenátusának döntéséről kiemelve, hogy a nyelvtudásért, a verseny- és sporteredményekért kaphatnak a jelentkezők többlet pontot.

A felsőoktatási felvételi rendszer átalakításáról szólva az Óbudai Egyetem rektora kiemelte: az intézmény által meghatározható plusz 100 ponttal a gyakorlatorientált, magas színvonalú műszaki képzést, illetve a leendő hallgatók minél könnyebb beilleszkedését, az egyetemi életre való felkészítését igyekeznek támogatni.

Az Óbudai Egyetem a hazai műszaki felsőoktatás egyik legnépszerűbb intézménye – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente. Mint fogalmazott: az új jogszabályok által biztosított lehetőséggel élve arra törekedtek, hogy az eddig is magas színvonalú gyakorlatorientált képzés minőségét tovább erősítsék. A hallgatók minél könnyebb beilleszkedését, a középiskolai és az egyetemi követelmények közötti átmenetet egyszerűbbé teheti a felvételt nyert diákok számára, hogy az egyetem plusz ponttal díjazza, ha a felvételiző szaktárgyi előkészítő tanfolyamon való részvételről nyújt be igazolást – húzta alá a rektor megemlítve, hogy az Óbudai Egyetemen elvégzett tanfolyam újabb plusz pontokat ér. Mindemellett a nyelvtudásért, a piaci alapú szakmai gyakorlatról szóló igazolásért és versenyeredményekért is jár plusz pont.

Többlet pontot ér a technikumi, illetve a felsőfokú szakképzettség, illetve díjazzák a közösségi szolgálatot végző középiskolásokat. A rektor ez utóbbival kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy az Óbudai Egyetem a saját közösségi szolgálatában való részvételt jutalmazza. A fogyatékkal élőket és a gyermeket vállaló fiataloknak is külön pont jár – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente hozzátéve, hogy követelményrendszerükben a szakok többségében megmarad az emelt színtű érettségi, illetve a minimum ponthatár a műszaki képzési területen 260-ra csökken.

A rektor szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy a felsőoktatási intézmények a kutatás-fejlesztés támogatása mellett olyan diplomásokat képezzenek, akik a gyorsan változó kihívásokra rugalmasan adaptálható tudással és felkészültséggel rendelkeznek. Az Óbudai Egyetemen így a 2024-től érvényes megváltozó felvételi eljárás mellett új tanterv bevezetését is tervezik 2024 szeptemberétől. Az új tanterv kiemelten fókuszál a középiskola és a felsőoktatás eltérő követelményeinek fokozatos bevezetésére, amely várhatóan hallgatói lemorzsolódás csökkenéséhez és a kibocsátott diplomások számának szignifikáns növeléséhez vezet – tette hozzá Prof. Dr. Kovács Levente.

A 2023/24-es tanévre vonatkozó felvételi eljárás változásait is ismertette Prof. Dr. Kovács Levente. A 2023 szeptemberében induló képzések felvételi eljárásában két fontos változás van: megszűnik a jogszabályi minimumpont és a kötelező emelt szintű érettségi követelménye. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elfogadható érettségi tárgyak miniszteri listájából az egyetem határozza meg azt, hogy mely tárgyak esetén tekint el az emelt szintű érettségi vizsgától az érettségi pont számítása során. Az Óbudai Egyetemen a 2023-as felvételi eljárásban a villamos-üzemmérnök szakon kívül mindenhol emelt szintű érettségi az elvárt.

Az Óbudai Egyetem rektora fontosnak tartotta kiemelni, hogy a most felvételire készülőkre csupán az említett két könnyítés vonatkozik, az intézményi plusz 100 ponttal kapcsolatos intézkedések csak azokat érinti, akik 2024 szeptemberében kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat.

Az Óbudai Egyetem 2024/25-ös tanévre vonatkozó felvételi eljárásban adható 100 pontot az alábbi jogcímeken nyújtja a felvételizőknek

Jogcím

Elérhető maximum pont

Nyelvtudás igazolása

60

Szaktárgyi előkészítő tanfolyamon való részvétel

45

Piaci alapú szakmai tanúsítványok és Európai Számítógép-használói Jogosítvány ECDL

35

Versenyeredmények

80

Emelt szintű érettségi

60

Technikumi végzettség, felsőoktatási szakképzettség

40

Pro bono aktivitás

10

Sporteredmény

40

Fogyatékkal élő

10

Gyermekgondozás

10

Hátrányos helyzet

10

Frissítve: 2022.10.07.

Legfrissebb cikkek