Tíz új professzort nevezett ki az Óbudai Egyetemre a köztársasági elnök

Az Óbudai Egyetem tíz oktatójának egyetemi tanári kinevezéséről döntött Novák Katalin köztársasági elnök. Az államfő a professzori kinevezési okiratokat a Sándor-palotában adta át szeptember 14-én. Az Óbudai Egyetem tudományos rangját jelentős mértékben emeli, hogy immár 48 egyetemi tanár oktat és kutat a magyar műszaki felsőoktatás meghatározó intézményében – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente rektor a kinevezésekhez gratulálva.

Egy felsőoktatási intézmény megítélését, rangsorát számos szempont befolyásolja, ezek közül kiemelkedik az adott egyetemen oktató, illetve kutató egyetemi tanárok aránya – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente kiemelve, hogy a most kinevezett professzorok tudományos reputációja jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy az Óbudai Egyetem ne csak Magyarországon, hanem a régióban is felzárkózzon a legjobb műszaki felsőoktatási intézmények közé.

Az egyetemi tanárokat a sikeres pályázat után a köztársasági elnök nevezi ki. A habilitáció és hosszú oktatói tapasztalat mellett kiemelkedő, iskolateremtő tudományos teljesítmény is követelmény a cím birtoklásához.Prof. Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektor-helyettes az Óbudai Egyetemen. Neumann János Informatikai Kar tanára, több tárgy kidolgozásában, oktatásának szervezésében vett részt. A Magyar Tudományos Akadémia Anyagtudományi és Technológiai Bizottság, Anyaginformatikai Albizottságának elnöke. Korábban kutatási és nemzetközi rektor-helyettes, a Neumann János Informatikai Kar kutatási dékán-helyettese, valamint a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány megbízott főigazgatója, főigazgató-helyettese és tudományos munkatársa is volt. Az elmúlt években 2 COST projektekben volt elnökségi tag, az International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering szervezet gazdasági vezetője és elnökségi tagja. Számos Q1, Q2, D1 besorolású folyóiratnál megjelent közleménnyel rendelkezik.Prof. Besenyő János, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar docense, a Biztonságtudományi Doktori Iskola keretein belül működő Afrika Kutató Intézet vezetője. Az Óbudai Egyetem mellett többek közt oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint az Eszterházy Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában kollokviumi tantárgyként a „Békeműveletek az afrikai kontinensen” és kutatói szemináriumként „Az afrikai folyamatok hatása Európa biztonsági dimenzióira” tárgyakat tart. Emellett a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán is tanított, ahol főiskolai docensi, majd tanári kinevezést kapott.Prof. Szénási Sándor, a Neumann János Informatikai Kar (NIK) Szoftvertervezés és fejlesztés Intézet egyetemi docense. Korábban az intézmény jogelődjében, a Budapesti Műszaki Főiskolán is tanított. Oktat többek közt a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán, ahol egyetemi docens, majd adjunktus lett. A NIK Szoftvertervezés és fejlesztési Intézet, Szoftverfejlesztés és Mesterséges Intelligencia Intézeti Tanszék tanszékvezetője, (korábban intézetigazgató-helyettese), a specializáció, szakirány felelőse, a GPU Programozás Kutatócsoport és a CUDA Teaching Center vezetője. Részt vett az ÓE Üzemmérnök Informatikus képzés tantervének kidolgozásában.Prof. Karácsony Péter, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ kutatóprofesszora. Korábban a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék, valamint a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar Közgazdaságtani Tanszék egyetemi docense. Utóbbi intézménynek jelenleg tanára. Ezek mellett oktatott a Nyugat-magyarországi Egyetemen. Az oktatás mellett részt vett az elmúlt évtized szakindítási folyamataiban is ezeken az egyetemeken. Jelenleg az Emberi erőforrás tanácsadó Msc szak felelőse az ELTE PPK-n. Emellett tagja annak az annak az oktatókból álló csoportnak, akik létrehozták az egyetlen határon túli magyar nyelvű gazdaságtudományi PhD doktori képzést a szlovákiai Selye János Egyetemen, valamint vezetésével lett dolgozták ki és akkreditálták a Vidékfejlesztés Bsc ugyanitt.Prof. Fried Miklós, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar egyetemi docense, illetve az Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Fotonikai laboratóriumának tudományos tanácsadója, az MTA doktora. Elfogadott szabadalmainak köszönhetően az MTA Fizikai és Műszaki Osztálya egybehangzóan támogatta, hogy megkaphassa „Az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megméretés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók munkáját elismerő” Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat.Prof. Fogarasi József egyetemi tanári munkakörnek megfelelő feladatot lát el Romániában, a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaság Társadalomtudományi Kar Gazdasági Tanszékén. Az intézményben tanszékvezető és egyetemi tudományos titkár is volt, Szenátusi tag. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Kiemelkedő kutatói tevékenységet végez, idegen nyelven publikál, szemináriumot, előadást tart. Jelenleg az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán is oktat, és az Egyetemi Kutató és Innovációs Központban egy H2020-as pályázaton is dolgozik.

Prof. Kozma Robert egyetemi tanári feladatot lát el az Egyesült Államok The University of Memphis egyetemén. A Center for Large-Scale Intelligent Optimization and Networks (CLION) Kutatóközpont igazgatója. Az University of California Berkeley-n vendégkutatóként dolgozott, ahol kooperáció keretében agymodelleket fejlesztett ki. Kiemelkedő kutatói tevékenységet végez, idegen nyelven publikál. Matematika, informatika, kognitív és mérnöki tudományok széles skáláját oktatta az USA-ban, Új-Zélandon és Japánban tanárként, tudományos munkatársként, egyetemi docensként, tanácsadóként, és nem utolsósorban a NASA-nal vendégprofesszorként.Prof. Mező István professzori munkakörnek megfelelő feladatot lát el Kínában, a Nanjing University of Information Science&Technology-n. Jelenleg a Neumann János Informatikai Karán is oktat. Kutatási területe a leszámláló kombinatorika és speciális függvények elmélete. Mindkét témában publikált könyvet. Kutatói tevékenysége során nyolc országban volt meghívott vendégprofesszor egyetemeken, kutatóintézetekben, továbbá 16 országban tartott előadásokat különböző konferenciákon, tudományos fórumokon. Idén a Journal of Inequalities and Applications című folyóirat szerkesztőbizottságába kapott meghívást.

Prof. Solymosi József Az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora. A Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos doktora cím birtokosa. Szakterülete a kombinatorika, kombinatorikus számelmélet, diszkrét geometria, számítástechnika és gráfelmélet. Ezekből felsőbb szintű kurzusokat tart. Jelenleg is oktat a The University of British Columbia Matematika tanszékén. Több mint 25 éve tanít, elsősorban észak-amerikai egyetemeken, az USA-ban és Kanadában. Tanítási tevékenysége mellett rendszeresen tart szemináriumokat és kollokviumokat a világ vezető egyetemein, úgy, mint a Princeton, MIT, Yale, UCLA, Berkeley, Cambridge.Prof. Szilágyi László, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának docense, egyetemi tanári munkakörnek megfelelő feladatot lát el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. Számos külföldi egyetemen tanított vendégoktatóként. Kiemelkedő kutatói tevékenységet lát el. A marosvásárhelyi UMFST Egyetemen doktori tárgyakat, az Óbudai Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alap és mesterképzésen oktat. Doktori társ-témavezetésben is részt vesz az Óbudai Egyetem Alkalmazott és Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában.

(Hamarosan a többi, frissen kinevezett egyetemi tanárunkról is közzéteszünk fotókat!)
Frissítve: 2022.09.15.

Legfrissebb cikkek