Konzultáción az Óbudai Egyetem modellváltásáról

Prof. Dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos április 27-én tett személyes látogatását követően online platformon tartott konzultációt Dr. Pavlik Lívia miniszteri biztossal az Óbudai Egyetemen május 3-án. Ennek során ismertette az Intézmény számára a fenntartóváltással járó előnyöket, a rugalmasabb működési feltételekkel, önállósággal megnyíló lehetőségeket. Az online fórumhoz csatlakozó egyetemi polgárok kérdéseikre teljes körű válaszokat kaptak a kormánybiztostól.

Prof. Dr. Stumpf István az online fórumon hangsúlyozta a döntéshozók célját, mely szerint a magyar fiatalok érdekében tovább fejlesztik, nemzetközi szinten is versenyképessé teszik a hazai felsőoktatást, amely megújításának fontos lépése az egyetemi modellváltás. A felsőoktatásban, így az Óbudai Egyetemen is a hazai tudás, innováció, tehetség bázisán a gazdaság igényeire nyitottabb, a vállalatokkal hatékonyabban együttműködő intézményrendszer kialakítása a cél. A kormánybiztos elmondta, hogy a világ legrangosabb egyetemei is alapítványi formában működnek. A hatékonyabb és a gazdasághoz közelebbi működés versenyképesebb tudást biztosít a hallgatók számára. Hozzátette, hogy eddig még soha nem látott fejlesztési forrás áll rendelkezésre a teljes felsőoktatás, köztük az Óbudai Egyetem korszerűsítésére is. A történelmi léptékű egyetemi fejlesztések célja, hogy a magyar fiatalok korszerű képzésben részesülve a jövő nyertesei legyenek.

Prof. Dr. Stumpf István az online konzultáción felidézte az április végi személyes látogatása során elhangzottakat, és megválaszolta a szervezeti egységek, valamint a Hallgatói Önkormányzat és a Szakszervezet részéről érkezett kérdéseket.

Hangsúlyozta: az egyetemi autonómia növekedése várható a modellváltás nyomán. Az Egyetem fenntartója a kuratórium lesz.

Ismertette a kuratórium összetételét: a Fenntartó a kuratórium elnöki feladatainak ellátására Varga Mihály pénzügyminisztert kéri fel. A kuratórium tagjainak jelölték: Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét, Sinkó Ottót, a Videoton vezérigazgatóját, Prof. Dr. Kovács Leventét, az Óbudai Egyetem rektorát, Dr. Drozdy Győzőt, a Telenor Magyarország vezérigazgató-helyettesét.

Emlékeztetett arra, az egyetemi modellváltás lényege, hogy a tudásközpontok költségvetési intézményből állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott közhasznú intézményként működnek tovább. Az állam feladatait, az irányításról, a működésről szóló döntéseket a kuratóriumok veszik át. Az Egyetemi autonómia letéteményese a Szenátus. A kuratórium tagjainak fő feladatai közt szerepel, hogy a szenátussal karöltve kijelöljék a stratégiai célokat, és konszenzuson alapuló döntéseket hozzanak.

Az átalakítási folyamatot mindenhol, így az Óbudai Egyetemen is ügyvédi irodák segítik majd. A cél az, hogy augusztus 1-jével, már az új működési modellben folytathatja tevékenységét az Intézmény. A kormánybiztos elmondta: az Egyetem alapító okirata, valamint a működési rend kialakítása az elkövetkező időszak feladata a Kuratórium megalakítása után, ami május végére várható.

Hangsúlyozta, hogy a modellváltás legkevésbé a hallgatói jogviszonyt és a képzést érinti majd.

Elhangzott, hogy az Erasmus+ programhoz további plusz forrásokat biztosítanak majd, hogy még több lehetőséget biztosítsanak a hallgatók számára külföldi tanulásukhoz.

Visszatérő kérdésként felmerült a jubileumi jutalom témaköre. Elhangzott, hogy 5 évig biztosan változatlan formában marad a KJT szabályainak megfelelően.

A kormány kiemelten kezeli a kutatási területet is. Az oktatók és kutatók béremelése kapcsán a kormánybiztos elmondta, tisztában vannak azzal, hogy a bérek rendkívül elmaradottak. Ezért a terület finanszírozására új, teljesítményalapú bérezési rendszert dolgoznak ki, az oktatók és a kutatók megtartása és utánpótlásának biztosítása érdekében.

 

Az előnyökről

Az előnyökről szólva többek közt kiemelte, hogy a modellváltás sokkal szabadabb gazdálkodást tesz lehetővé, lehetőség nyílik a bérezési és jutalmazási rendszer rugalmasabb alakítására. A közalkalmazotti béreket például első körben már szeptember 1-jével, majd jövő év január 1-jétől emelni kívánják 15-15 százalékkal. A bértömeg elosztása intézményi hatáskör lesz.

Hangsúlyozta, hogy az Egyetem az eddigieknél sokkal nagyobb szervezeti és pénzügyi autonómiát kap, amellett, hogy az állam továbbra sem vonul ki az intézményi finanszírozásból. A tudományos szakmai autonómiával kapcsolatban ismét elmondta, hogy az Alaptörvény védi az oktatás és a kutatás szabadságát. Hozzátette: a Hallgatói Önkormányzat autonómiája, szerepvállalása is sértetlen marad.

 

A finanszírozásról

Dr. Pavlik Lívia, a terület miniszteri biztosa a finanszírozási kérdésekre válaszolt. Kifejtette: lényeges pont, hogy át kívánják alakítani a felsőoktatás finanszírozásának eddigi rendszerét, melyet három lábra szeretnének állítani. Ennek alapján a hallgatói mellett a kutatói képzési- és az infrastruktúra fenntartásának támogatása is megjelenik.

Az Egyetem működésének finanszírozásában ezután is döntő lesz az állami szerepvállalás, emellett lehet számolni a kutatási és más egyéb pályázatokból befolyó forrásokkal, az üzleti szférával történő együttműködésekből származó bevételekkel. Az új finanszírozási modell sokkal rugalmasabb lesz, a keretszerződések hosszabb távra szólnak majd, azon belül 3-5 évre szóló megállapodások is születhetnek.

Kérdésre válaszolva elmondta: a bürokratikus lépések a fokozott digitalizáció miatt csökkennek, ezáltal is egyszerűsödnek a beszerzési folyamatok.

 

Az előzményekről

Az Óbudai Egyetem Szenátusa, mint az Egyetem legfőbb döntéshozó testülete 2021. február 15-én rendkívüli ülés keretében egyhangúlag támogatta az új működési modell kialakítását, valamint felhatalmazta az Egyetem rektorát és kancellárját, hogy indítványozza a Fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériumnál a fenntartóváltás folyamatának elindítását. A kormánydöntést követően az Óbudai Egyetem állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként végezheti feladatait a jövőben.

 

Innováció és megújulás

Az Egyetem vezetése kiemelkedő jelentőségű fejlesztési és fejlődési lehetőséget remél az új működési modelltől. Eddig is az innováció, a megújulás és a fejlődés elkötelezett hívei voltak. A modellváltással biztosítható a versenyképesebb, rugalmasabb működési forma a kutatás-fejlesztés és innováció a vállalati és nemzetközi kapcsolatok további fejlődését illetően, és egyben gyorsabb reagálást tesz lehetővé a térség gazdasági igényeire.
Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek