Tájékoztatás a koronavírusról

Tekintettel arra, hogy 2020. március 4-én igazoltan Magyarországon is megjelent az új koronavírus, az Óbudai Egyetem rektori és kancellári vezetése a járvány terjedési kockázatának csökkentésére szigorított eljárásrendet vezet be. Az erről szóló tájékoztatást rektori és kancellári közös utasítás formájában már megkapták az Egyetem munkatársai, hallgatói, magyar és angol nyelven is. Alábbiakban tájékoztatjuk az Intézmény valamennyi polgárát.

Az Egyetem vezetése arra kötelezi azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik az elmúlt 14 napban az új koronavírus járvány közösségi terjedésével érintett területeken jártak vagy olyan személyekkel kerültek közvetlen kapcsolatba: akik a Konzuli Szolgálat honlapján (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus) felsorolt területeken jártak a találkozást megelőző két hétben, vagy olyan személyekkel találkoztak, akiknél a vírusfertőzés gyanúja felmerült, hogy a lappangási idő tartamára (két hétre, 2020. március 20-ig) vonuljanak otthoni karanténba! A háztartáson belüli érintkezést észszerű határokon belül minimalizálva, a közösségi érintkezést kerülve, az Egyetem épületeitől, kollégiumaitól és rendezvényeitől maradjanak távol! A karantén előbb feloldható, amennyiben megbízható információk állnak rendelkezésre a tünetmentességről.

 

Hallgatóknak - órákról


 

A hallgatók kontakt órákról történő távolmaradása esetén az alábbi eljárásrend követendő. A magyar hallgatók e-mailben vegyék fel a kapcsolatot a kari Tanulmányi Osztállyal (TO), és jelentsék be a távolmaradásuk okát és időtartamát, az esetleges vírusteszt eredményét! A Tanulmányi Osztály az esetet jelenti az adott kar oktatási dékán-helyettesének, aki engedélyezi a távolmaradást, értesíti az érintett oktatókat és Dr. Seebauer Márta oktatási rektorhelyettest. A nemzetközi hallgatók szintén e-mailben vegyék fel a kapcsolatot a kari koordinátorokkal, jelentsék be a távolmaradásuk okát és időtartamát, az esetleges vírusteszt eredményét! Ebben az esetben a nemzetközi koordinátorok értesítik az adott kar oktatási dékán-helyettesét, aki engedélyezi a távolmaradást, értesíti az érintett oktatókat és Veres Erzsébet Nemzetközi Oktatási Iroda igazgatót.

Kollégiumi hallgatóknak

A kollégiumi hallgatók esetében koronavírussal érintettségüket jelentsék Horváth Gábor kollégiumigazgatónak, aki szükség szerint intézkedik a hallgató elkülönítéséről. A hallgatók töltsék ki a kockázatelemzési kérdőívet, melyet az alábbi linken találnak meg: exam.elearning.uni-obuda.hu Kurzusnév: „Koronavírus kockázatfelmérés/Assessment Coronavirus”. Bejelentkezési kulcs: Corona2019

Minden távol maradó hallgatónak

A betegség beigazolódása vagy gyanúja esetén távolmaradó hallgatók elektronikus úton vegyék fel a kapcsolatot az oktatóikkal, hogy felkészülésükhöz megkaphassák a megfelelő segítséget és a szükséges tananyagot, esetlegesen on-line bekapcsolódhassanak az oktatásba, illetve konzultálhassanak az oktatókkal. A tantárgyi követelmények teljesítési módjáról és határidejéről az adott kurzus oktatója dönt, a félévzárásról kiadott utasítás figyelembe vételével.

Orvosnál telefonon jelentkezzenek!

A hallgatók a tünetek megjelenése esetén telefonon jelentkezzenek az illetékes háziorvosnál, és kövessék az utasításait, az ellátást nyújtó egészségügyi dolgozókat tájékoztassák tüneteikről, a velük kapcsolatba került személyek listájáról! Engedélyezett esetben a betegséggel érintett hallgatók távolmaradását a kontaktórákról az Egyetem igazoltnak tekinti, és nem vonatkozik rájuk a TVSZ 46. § (3) bekezdésében meghatározott 30 százalékos hiányzási limit.


Oktatóknak, munkatársaknak


 

Az egyetemi oktatók és munkatársak a felhívás első bekezdésében felsorolt esetekben, illetve hatósági karanténba kerülés esetén, az alábbi eljárásrend szerint járjanak el. Az oktató vagy munkatárs köteles a közvetlen munkahelyi vezetőjének bejelenteni a távolléte okát és időtartamát, valamint az esetleges a vírusteszt eredményét. A munkahelyi vezető az esetet jelenti az adott szervezeti egység vezetőjének, aki engedélyezi a távolmaradást, értesíti Kapás Zsolt munkavédelmi vezetőt, illetve az oktatást érintő esetben az adott kurzus hallgatóit. Azok számára, akik az új koronavírusra tekintettel önkéntesen vagy a fenti kötelezés alapján karanténba vonulnak, az érintett munkanapok igazolt távollétnek minősülnek, ezért távollétük fizetéscsökkenéssel nem jár. Akiket az egészségügyi ellátórendszerben különítenek el, a karantén idejére táppénzben részesülnek.

On-line munkavégzés

Annak az oktatónak, munkatársnak, akinek egészségi állapota, munkakörének jellege, technikai felszereltsége megengedi a távoli munkavégzést, az on-line oktatás lehetőségét, kérésére a közvetlen munkahelyi vezetője engedélyezheti azt. Az elmaradt oktatási tevékenység (előadások és gyakorlatok) megtartásáról és a beszámolási kötelezettség teljesítéséről a járványhelyzet alakulásának és időtartamának függvényében az Egyetem később intézkedik.

Kontakt személyek felkutatása

A koronavírus járvány elleni védekezés része a kontakt személyek felkutatása (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/nnk-igy-zajlik-kontaktvizsgalat). Szükség esetén a hatóság karantént rendelhet el. Mindenkinek kötelező az együttműködés a hatóságokkal.

Ezúton is felhívjuk az Óbudai Egyetem 65 éven felüli, továbbá minden olyan oktatójának és munkatársának figyelmét, akinek az egészségi állapota miatt az új koronavírus az általánosnál magasabb kockázatot jelent, hogy tartsa távol magát a közösségi alkalmaktól, így az egyetemi élettől és oktatástól is! Ebben az esetben szintén kötelesek bejelenteni távolmaradásuk okát a munkahelyi vezetőnek.

Az együttműködésekről

Az Óbudai Egyetem vezetése határozatlan időre felfüggeszti a Semmelweis Egyetemmel közös képzésének óráit. Az Egyetem továbbra is elkötelezett az aktív közreműködésben a nemzetközi tudományos térben, változatlanul szerepet vállal a nemzetközi szervezetekben, aktívan részt vesz a nemzetközi pályázati tevékenységben.

Kiküldetések felfüggesztése

A járvány kiszámíthatatlan terjedése miatt, a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében 2020. április 30-ig az Egyetem vezetése felfüggeszti a külföldi kiküldetéseket. A kiküldetések az ezt követő időszakra tervezhetők. Az utazások kizárólag lemondási biztosítással foglalhatók.

 

Kötelező a higiéniai szabályok betartása


 

Az Egyetem vezetése ezúton is felhívja az egyetemi polgárok figyelmét az alapvető higiéniai szabályok betartására, valamint arra, hogy betegen, lázasan ne menjenek közösségbe! Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy egyetemi polgárhoz méltó módon tájékozódjanak és higgadtan kezeljék az új koronavírus terjedésével járó fokozott társadalmi érzékenységet! Arra kérjük valamennyi hallgató, oktató és munkatárs figyelmét, hogy kövessék a kormányzati portálon (https://koronavirus.gov.hu), illetve az Egyetem honlapján közzétett információkat, és tartsák be az ott leírt utasításokat!

A koronavírussal összefüggő javaslatokat, kérdéseket az info [at] uni-obuda [dot] hu e-mail címre várják. Az Óbudai Egyetem elérhetőségei:1034 Budapest Bécsi út 96/b. Telefonszáma: +36 (1) 666-0000; +36 (1) 666-5626. Honlap: www.uni-obuda.hu
Frissítve: 2020.10.15.

Legfrissebb cikkek