English
CV
List of Publications
Activities
Conferences

Magyar
Önéletrajz
Tudományos közéleti tevékenység
Oktatási tevékenység
Publikációk

Home

Oktatási tevékenység

Oktatott tárgyakKonzultációkTantervfejlesztésTantárgyfejlesztés
Intézmények közötti ekvivalenciaAkkreditált felsőfokú szakképzésOktató munka elismerése

Oktatott tárgyak
TantárgyKépzés szintjeFormájaIdőpont
Matematikafőiskolai alapképzésgyakorlat1976-
Matematikafőiskolai alapképzéselőadás1979-
Mesterséges intelligencia alapjaifőiskolai alapképzéselőadás1988-
Matematika angol nyelvenfőiskolai alapképzéselőadás1993-94
Robottechnikafőiskolai alapképzéselőadás1992-
Fuzzy halmazok és rendszerekfőiskolai speciális kollégiumelőadás1994-95
Soft Computingfőiskolai kötelező fakultatívelőadás, gyakorlat1995-98
Matematikai statisztikafőiskolai szakmérnöki továbbképzéselőadás, gyakorlat1995-96
Diszkrét matematikafőiskolai alapképzéselőadás1997-98
Valószínűség-elméletfőiskolai alapképzéselőadás1998-2001
Analízisfőiskolai alapképzéselőadás1997-

Konzultációk
Tudományos diákköri dolgozat konzultáció: átlagban évi 1-2, 2000-ig
Szakdolgozat konzultáció: átlagban évi 2, 2000-ig
IAESTE hallgatók konzultálása: évente egy fő, átlagosan 5 hét

Tantervfejlesztés
Részvétel a BMF tantervfejlesztésében, 2002.
A Bánki Donát Műszaki Főiskola minden szakjának fejlesztésére alakult tantervfejlesztési bizottság tagja, 1986-87, 1991-92, 1996-97.
Műszaki informatika szak tantervének koncepcionálása és a tantervfejlesztő bizottság vezetése, 1990.

Tantárgyfejlesztés
MatematikaTeljesen új matematika tananyag kialakítása, az ehhez szükséges jegyzetek megírása. Az oktatási segédanyagok elkészítése.
RobottechnikaAz új tantárgy tananyagából a robotirányítások és a dinamikai modellezés témakörök előadás és gyakorlati anyagának kidolgozása és a robotirányítások című (angol nyelvű) jegyzet megírása.
Mesterséges intelligencia alapjaiRészvétel az új tantárgy tananyagának kialakításában, és a jegyzet megírásában.
Soft ComputingA tantárgy koncepcionálása, új kötelező fakultatív tárgyként történt meghirdetése, és tananyagának teljes kialakítása.
Angol nyelvA műszaki angol nyelv tanításához didaktikusan felépített, szakmailag egységes egészet alkotó szöveggyűjtemény megírása.
AnalízisA tantárgy tananyagának koncepcionálása és kialakítása.
Diszkrét matematikaA tantárgy tananyagának koncepcionálása és kialakítása.
ValószínűségelméletKépzés szintje

Intézmények közötti ekvivalencia
A JATE, ELTE, KLTE, KLTE MFK, KKMF, SZIF, BDMF közös “Minőségbiztosítási és kredit transzfer rendszer” című TEMPUS projekt BDMF vezetője és koordinátora.

Akkreditált felsőfokú szakképzés
A BDMF, SZIF, KKMF, GAMF főiskolák részvételével alakult konzorcium informatikai szakbizottságának társelnöke, és a BDMF koordinátora 1996-tól.

Oktató munka elismerése
Eredményes munkáért Oktatási Miniszteri Dicséret, 1979.

Bánki Donát Műszaki Főiskola Jegyzetírási Nívódíja a Matematika és számítástechnika. Útmutató és példatár I-II. főiskolai jegyzetért, 1988.