Dékáni Kollégium

A Dékáni Kollégium az Egyetem és a karok, illetve az EKIK vezetőinek tanácskozó testülete, amely segíti a rektor és a kancellár munkáját.   A Dékáni Kollégium tagjai:
  • szavazati joggal a karok dékánjai és az EKIK főigazgatója,
  • állandó meghívottként a rektor,
  • meghívottként a kancellár.
A Dékáni Kollégium egyetértési jogot gyakorol a karokat érintő alábbi ügyekben:
  • a képzési struktúrát érintő javaslatok (pl. új képzések indítása) elfogadásakor,
  • képzési megállapodások megkötésekor.
A Dékáni Kollégium véleményt mond:
  • éves költségvetési irányelvekről, illetve a karokra allokált költségvetési keretek felosztásának elveiről,
  • felújítási keretek tervezéséről,
  • a karokat érintő szervezeti, gazdasági és gazdálkodási döntésekről,
  • pályázati prioritások meghatározásáról,
  • a minőségirányítási rendszer működtetéséről.

A Dékáni Kollégium kari vezető tagjai (dékánok) közül egy tanévre rotációs rendszerben elnököt választ, aki a Dékáni Kollégium véleményét, álláspontját képviseli az Egyetemi Tanácsban és a Szenátusban.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
YBL megbízott dékán
Frissítve: 2021.08.05.