Nemzetközi kereskedelem (Mobility Window)

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk:

nemzetközi kereskedelem

online marketing

marketingkommunikáció

Specializációk:

nemzetközi kereskedelem

online marketing

marketingkommunikáció

KINEK AJÁNLJUK?

Azoknak ajánljuk, akiket érdekel az eladásösztönzés, a kommunikáció, a reklám, az online és offline marketingmegoldások, illetve a hazai és nemzetközi kereskedelem.

KÉPZÉSI TERÜLET

gazdaságtudományok

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzés lehetősége: A duális képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, az egyetem és valamely cég (gazdasági társaság, vállalat, intézmény) valamint a hallgató szerződéses együttműködésében megvalósuló közös képzés a cég elvárásainak legjobban megfelelő szakemberek kibocsátása érdekében. A duális képzés feltételeit az egyetem és a cég, valamint a cég és a hallgató közötti szerződések tartalmazzák. Kooperatív képzés lehetősége: A kooperatív képzés az egyetem nappali munkarendű alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév

nappali munkarend: 2385 óra

levelező munkarend: 735 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Keleti Károly Gazdasági Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A szakon szerzett diploma kiváló alapot ad az elhelyezkedésre elsősorban kereskedelem, értékesítés, online és offline marketing, valamint PR területeken.

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) mesterképzési szak,

vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) mesterképzési szak

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

info@kgk.uni-obuda.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://kgk.uni-obuda.hu/km
Frissítve: 2021.03.17.