Műszaki szakoktató

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja műszaki szakoktatók képzése, akik a specializációjukhoz tartozó Országos Képzési Jegyzék szerinti műszaki szakmacsoportok területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben elsősorban a gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott szakmai (üzemi, duális, tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására, gyakorlati foglalkozások vezetésére, figyelembe véve az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés szakterületre vonatkozó elméleti és gyakorlati alapjait. A képzés része továbbá a felsőfokú szakképzés, a felnőttképzés, az át - és továbbképzésképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés is. A műszaki szakoktató alapképzési szakon végzettek felkészültek a pedagógus kompetenciaelvárások teljesítésére.

A szak további jellemzői:

A műszaki szakoktató szak a fejlesztendő kompetencia területei részben lefedik a szak specializációja szerinti szakmacsoportnak, szakmacsoportoknak megfelelő alapképzési szak kompetenciáit. Szakmai jellemzőiben sajátosan, ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg a gyakorlati (iskolai, vállalati) szakképzésre való felkészítés, mindez megnyilvánul a természettudományos ismereteknek, a gazdasági és humán ismereteknek, a szakoktatói szakmai ismereteknek a műszaki alapképzési szakoktól eltérő tartalmában és követelményeiben. A műszaki szakoktató szak valamely specializációjának tartalma és követelménye részben megegyezik a szak egy specializációja szerinti szakmacsoportnak megfelelő alapképzési szak, szakok képzési tartalmával, követelményeivel.

A műszaki szakoktató szak választható specializációi a szakképzés szakmacsoportja szerint:

gépészet
biztonságtechnikai
elektrotechnika-elektronikai
informatikai
könnyű- és nyomdaipari
nyomdaipari
környezetvédelem-vízgazdálkodási

KINEK AJÁNLJUK?

A szakképzésben, a specializáció szakirányának megfelelő gyakorlat orientált tárgyak oktatása iránt érdeklődőknek.

Vállalati belső képző helyek gyakorlati oktatóinak, duális képzési mentorainak.

A duális középfokú szakképzésben; gyakorlati oktatást végzőknek.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Alapképzés (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

nem

KÉPZÉSI IDŐ

7 félév, 210 kredit

összesen, nappali munkarendű képzésben 189-235 mintatanterv szerinti heti óraszám, specializációtól függően

összesen, levelező munkarendű képzésben: 601-1104 kontakt óraszám, specializációtól függően

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest
  • Kisvárda
  • Szabadka

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés.

Felnőttképzés, vállalati oktatás

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

tanári [mérnöktanár] mesterképzési szak (4 féléves)
szakiránynak megfelelő kar mesterképzése

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Hölvényi Orsolya:

holvenyi.orsolya@tmpk.uni-obuda.hu

+36 (1) 666-5389

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://tmpk.uni-obuda.hu/szakoktato-tajekoztato.php
Frissítve: 2021.03.18.