Kórház- és Orvostechnikai szakmérnök

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, rendelőintézetek, magánklinikák, diagnosztikai és rehabilitációs központok, stb.) és az orvostechnológiai ipar és szolgáltatások területén az egészségügy érdekében végzett feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően a korábban megszerzett általános műszaki, informatikai felsőfokú végzettségük mellett, a speciális kórház- és orvostechnikai szakképzettség birtokában:
-  képessé válnak felelősséggel ellátni az egészségügyi intézmények orvostechnikai/orvostechnológiai és kórháztechnikai eszközeinek szakszerű és biztonságos üzemeltetését, a gép-, műszer- és eszközgazdálkodás feladatait, az épületállomány és az épületgépészeti berendezések felügyeletét, valamint
- képessé válnak megoldani az orvostechnikai/ orvostechnológiai és kórháztechnikai tervező, gyártó és értékesítő vállalatok, intézetek orvostechnikai jellegű feladatait, kiemelten a gyártás és üzemeltetés során adódó bemérési, tesztelési, szervizelési, minőségbiztosítási munkálatokra továbbá az ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokra is.

KINEK AJÁNLJUK?

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett villamos-, gépész-, mechatronikai, vegyész-, építész-, építőmérnöki vagy mérnökinformatikus szakképzettséggel rendelkezik  és elkötelezetten célja az, hogy az orvostechnikai interdiszciplináris képzettsége alapján összekötő szerepet tölthessen be az orvosok, ápolók és az egészségügyi gazdasági szakemberek, valamint a külső műszaki szakemberek közötti véleménycserében, a felmerülő igények és a megvalósítható műszaki feladatmegoldások egyeztetése és minőségi megoldása során.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév, levelező munkarend, összesen 433 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Lábasné Grega Ildikó 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Dékáni Hivatal
1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. I/108
tel/fax: +36 (1) 666-5105
grega [dot] ildiko [at] kvk [dot] uni-obuda [dot] hu
http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/szakiranyu_tovabbkepzes
Frissítve: 2022.11.29.