Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.

KINEK AJÁNLJUK?

A képzést kiemelten ajánljuk felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban mentori feladatot ellátó vezetőtanároknak, szakvezetőknek, pedagógusoknak, továbbá az intézményekben pedagógiai szakmai középvezetői feladatokat ellátóknak (pl. igazgatóhelyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek) is.

KÉPZÉSI TERÜLET

pedagógusképzés

KÉPZÉSI SZINT

  • Szakirányú továbbképzés

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

levelező munkarend: 360 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • -

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Czigler Éva

czigler.eva@tmpk.uni-obuda.hu

+ 36 (1) 666-5338

+ 36 (30) 753-3538

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://tmpk.uni-obuda.hu/mentortanar_levelezo-tajekoztato.php
Frissítve: 2022.11.29.