Robottechnikai Szakkollégium

A Szakkollégium elsősorban tehetséges gépészmérnök, villamosmérnök és informatikus hallgatók felkutatását, az ifjúság robottechnikai, műszaki ismereteinek bővítését, tudományos, szakmai és általános tájékozottságának bővítését, a szakmai kultúra terjesztését és az etikus viselkedés elsajátítását tekinti céljának.

A Szakkollégium előadásokat, üzemlátogatásokat, szakmai gyakorlatokat szervez, részt vesz fiatal szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében, segíti a fiatal szakembereket bekerülni a nemzetközi szakmai vérkeringésbe. Hazai és nemzetközi konferenciákat, fórumokat rendez, tagjai hazai és nemzetközi konferenciákon képviselik a Szakkollégiumot. A tanulmányi és szakmai munka elismerésére és ösztönzésére pályázatokat ír ki. Együttműködik a tevékenységi körét érintő más állami és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel.

Ápolja a műszaki tudományok – elsősorban a villamos, gépész és informatikai –szakmai és kulturális örökségét, felkutatja a tehetséges szakközépiskolásokat és segítséget nyújt a műszaki szakmák felé való orientálódáshoz.

Frissítve: 2021.05.26.