Operációkutatás és mérnöki számítási módszerek

A kutatás területe: Műszaki-természettudományi problémák matematikai modellezése és elméleti, illetve numerikus úton történő megoldása.

A műhely vezetője: Dr. Galántai Aurél egyetemi tanár.

Frissítve: 2011.11.28.