Hallgatói ötlepályázat egyetemi kabalafigura tervezésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet egyetemi kabalafigura tervezésére és gyártási specifikációjára.

A pályázat célja
A pályázat célja az egyetemi kabalafigura létrehozása a hallgatók által benyújtott tervek alapján, amely a jövőben valamennyi összegyetemi, valamint kari szervezésű eseményen és rendezvényen megjelenhet. A győztes kabalafigurát plüssfigura formájában az ÓE ajándékbolt értékesítheti.

 

A kabalával kapcsolatos elvárások
-a kabala olyan valós állat vagy kitalált élőlény lehet, amely valamilyen módon kötődik az egyetemhez, az egyetem karaihoz,
-a kabala olyan valós állat vagy kitalált élőlény lehet, amely kifejezi az egyetem és a karok által képviselt értékeket, valamint illeszkedik annak szellemiségéhez,
-a kabala olyan valós állat vagy kitalált élőlény lehet, amely alkalmas ajándéktárgyként való gyártásra vagy ajándéktárgyon való elhelyezésre.

 

Kötelező pályázati elemek
A kabalaállatra vonatkozó legalább egy, azaz 1 darab vektoros grafikai terv. A kabalát nyolcféle változatban kell megtervezni: ebből egy változatot az Óbudai Egyetem logójával, valamint 7 darab kari logót vagy kari sajátosságot mutató verzióban (pl. sál, fejfedő, ruhadarab eltérő logózása). Az Óbudai Egyetem logójának minden verzióban szükséges valamilyen formában megjelennie a kabalán. A pályázathoz a grafikai tervet mind PDF, mind a használt programtól függő, szerkeszthető vektoros formátumban kell leadni.

A grafikai tervek mellett a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kabalaállat háromdimenziós látványtervét. A háromdimenziós látványtervet több nézetből kérjük leadni.

 

A részvétel feltételei
A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató (aktív vagy passzív), aki magára nézve kötelezően elfogadja a pályázati feltételeket.

Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet. Egy pályázó legfeljebb egy tervvel pályázhat. A jelentkezési lapot, az adatvédelmi nyilatkozatot és a szerzői jogi nyilatkozatot csoportos jelentkezés esetén minden csapattag részéről kérjük kitölteni. 

 

A pályázatra való jelentkezés
A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni.

A pályázat beadása előzetes regisztrációhoz kötött. A pályázatra az alábbi linkről elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével lehet jelentkezni:
link

Jelentkezési határidő: 2021. január 8. 24:00

 

Benyújtandó dokumentumok
1)      Jelentkezési lap. (Aláírva elektronikusan beadandó.)
2)      Szerzői jogi nyilatkozat. (Aláírva elektronikusan beadandó.)
3)      Az terv bemutatása grafikai látványtervvel, kivitelezési tervvel. (Elektronikusan beadandó.)

A pályázat benyújtásának határideje

2021. február 5. péntek 12:00

A pályázati anyagot elektronikusan a hszo@uni-obuda.hu email címre kell eljuttatni.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, úgy mint Jelentkezési lapot és Szerzői jogi nyilatkozatot aláírva elektronikusan kell benyújtani.

 

Díjazás
A tervpályázat 550.000 Ft összdíjazású, amely összeg a következőképpen oszlik meg:

Első helyezett kabalafigura: 300.000 Ft

Második helyezett kabalafigura: 150.000 Ft

Harmadik helyezett kabalafigura: 50.000 Ft

Közönségdíj: 50.000 Ft

 

Eredményhirdetés
2021. március 8. A járványügyi helyzetre való tekintettel az eredményhirdetésre nem rendezvény keretében kerül sor. A pályázat eredményéről az egyetem különböző kommunikációs csatornáin keresztül adunk hírt, a díjazott pályaművet beadó hallgatóknak pedig külön e-mailes értesítést is küldünk.

 

A bírálási folyamat
A kabalafigura tervpályázat első, második és harmadik helyezettjéről a felállított, háromtagú Bíráló Bizottság hoz döntést. A közönségdíjat a hallgatók ítélik oda online szavazás keretében. A szavazásra az arra kijelölt weboldalon keresztül lesz lehetőség 2021. február 15. és 2021. február 26. között. A közönségdíjat a legtöbb tetszik bejegyzést (like-ot, lájkot) gyűjtő kabalafigura kapja meg. A szavazás során a hallgatók becenevet választhatnak az általuk legjobbnak ítélt kabalafigurának.

A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező pályázatokat. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja.

Az Óbudai Egyetem a díjak átvételének időpontjáról, módjáról a pályázat nyerteseit a jelentkezési lapon megadott e-mailen és/vagy mobilon értesíti. A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott személy jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni. A pályaművek alapján az Óbudai Egyetem a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja és vállalja a díjakhoz kapcsolódó adóterheket.

Az Óbudai Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy a beadott pályamunkák felhasználási jogai az intézmény tulajdonába kerüljenek.

 

Szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések
A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg külön szerzői jogi nyilatkozatban, írásban szavatolja az alábbiakat:

─     Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Kiíró) által egyetemi kabalafigura grafikai tervezésére és gyártására meghirdetett hallgatói ötletpályázatra benyújtott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Vállalom, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használtam fel.

─     A pályázati dokumentáció beküldésével a díjazástól függetlenül hozzájárulok, hogy a Kiíró a beadott pályázati dokumentációt a pályázat promótálására, az Egyetem népszerűsítésére területi korlátozás nélkül, bármikor, harmadik személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül szabadon felhasználja, így többek között nyilvánosságra hozza.

─     Vállalom és hozzájárulok, hogy díjazás esetén a benyújtott és nyertes pályázati dokumentációhoz, a pályázatban szereplő pályaműhöz kapcsolódó jogok további díjazás nélkül, kizárólagos jelleggel, területi és időbeli korlátozás nélkül az Óbudai Egyetemet illetik meg, és a pályázati dokumentációt, illetve a pályaművet az Egyetem szabadon felhasználhatja a nevem feltüntetése nélkül, így a pályaművet előállíthatja, többszörözheti, átszerkesztheti, a nyilvánosság felé közvetítheti, beleértve az átdolgozás jogát is.

 

Pályázó kijelenti, hogy teljes körű felelősség terheli a jelen pályázatban való részvétel előfeltételét jelentő nyilatkozata tekintetében.

2020. november 13.

Fonyó Attila
szolgáltatási igazgató

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Frissítve: 2021.05.25.