Kulcsszavak: robottal támogatott sebészet, távsebészet, orvosi robotika, részleges autonómia, robot biztonsági szabványok, sebészeti készségek felmérése, sebészeti ontológiák, Surgical Data Science.

A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ orvosi robotikai csoport modern robottechnikai eszközökkel, a legújabb tudományos eredmények alkalmazásával támogatja az orvosi robotikai algoritmikusok kidolgozását. Magyarországon egyedülálló módon a BARK robotlaborjában elérhető a da Vinci sebészeti robotrendszer, amely jelenleg a piacvezető távsebészeti rendszer. A csoport fő kutatási-fejlesztési területe a sebészeti automatizálás, döntéstámogatás, sebészeti készségek felmérése, ultrahangos felvételek automatizálása.

Infrastruktúra

  • Da Vinci sebészrobot
  • Da Vinci ReserachKit (DVRK)
  • KUKA LBR IIWArobotkar
  • BARK Robotlabor

Kutatás-fejlesztési területek

  • Sebészeti automatizálás tudományos megközelítéssel
  • Sebészeti automatizálás területén készségfelmérés
  • Sebészeti döntéstámogatás
  • Sebészeti oktatás, kutatás, publikációs tevékenység