Kulcsszavak: egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi technológia értékelés, egészségnyereség, társadalmi és gazdasági haszon, innováció, digitális egészségügy, orvostechnikai eszközök

A HECON az Óbudai Egyetem egészségügyi közgazdaságtani kutatási és oktatási stratégiájának kialakításáért felelős kutatóközpont. A HECON célja, hogy egyrészt alkalmazott kutatóközpontként támogassa a hazai és nemzetközi gyógyszer-, orvosi eszköz- és digitális egészségügyi alkalmazás innovációk technológiai értékelését, másrészt alapkutatásaival fejlessze az orvostechnikai eszközök technológiai értékelésének módszertanát. Egy új gyógyszer, orvosi eszköz vagy terápiás eljárás (szaknyelven egészségügyi technológia) bevezetése során fontos kérdés, hogy a már használatban levő kezelésekhez képest mennyire hatékony, biztonságos, és mennyire költséges az új. Az egészségügyi technológia értékelés alkalmazott tudomány, amelynek feladata, hogy fenti kérdéseket az egészségügyi döntéshozók számára tudományos igényességgel megválaszolja.

 

Kutatási módszerek

 • Klinikai vizsgálatok elemzése (hatásosság, biztonságosság)
 • Az egészségnyereség (életminőség javulás, megnyert életévek)
 • A költségek felmérése, összehasonlító elemzése
 • Az orvosi evidenciák szintézise és meta-analízise
 • Költséghatékonysági és költségvetési hatás-modellezés

Infrastruktúra  

 • Az elemzéshez és modellezéshez szükséges szoftverek: Stata, SPSS
 • Hozzáférés akadémiai irodalmi adatbázisokhoz
 • Korábbi kutatásokból több, mint húszezer betegadatot tartalmazó adatbázis

Eredmények

 • Rangos angol nyelvű folyóiratokban 14db, magyar nyelvű folyóiratokban 5db tudományos cikket publikáltak, (illetve fogadtak el közlésre) társszerzőkkel, amelyek közül 6db publikáció D1, 3 db publikáció Q1, 3db publikáció Q2, 1 db publikáció Q3, 3 db publikáció Q4, és 3 db nem besorolt publikáció. Ezek a közlemények összesen 63,008 impakt faktortképviselnek.
 • A HECON munkája során 12db nemzetközi és hazai tudományos tanácsadó professzorral működött együtt. Két H2020-as és két Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott kiválósági programban láttak el koordinációs és kutatási feladatokat. A 2021-es év folyamán tizenhárom PhD hallgatóval dolgozott együtt, akik közül két hallgató védte meg értekezését.
 • Az orvostechnikai eszközökés a digitalizálódó egészségipar terén, az új EU-s Medical Device Regulation (MDR) követelményeit szem előtt tartva, a HECON munkatársai folytatták korábban megkezdett kutatásaikat (klinikai bizonyítékok értékelése), sikeresen pályáztak új kutatási projektre, nemzetközi publikációkat közöltek, konferenciákat szerveztek, és új graduális, illetve PhD tárgyakkal bővítették oktatási anyagiakat.

Kapcsolat

 • Kapcsolattartó neve: Dr. Zrubka Zsombor
 • E-mail cím: zrubka.zsombor@uni-obuda.hu