Tovább a honlapra: https://www.amk.uni-obuda.hu/

Bemutatkozó kisfilm: AMK

Programok

Program címe

Tanulmányi csoport irattár rendezési folyamataiba való bekapcsolódás (ad-hoc irodai munkákba való bekapcsolódás)

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Iratok, hallgatói kérelmek, felvételi határozatok (elsősök) rendezése a hallgatói személyi anyagokban, iratárban a selejtezendő iratok sorba rendezése, a záróvizsgát tett hallgatók anyagainak kiválogatása, másolások, a törzskönyvezésben aktív részvétel.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

precíz és pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Major-Perlaki Andrea

tanulmányi osztályvezető

E-mail:perlaki.andrea@uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200-419

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Bekapcsolódás a kar tudományos kutatásaiba

Program időtartama

4 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

A Kar kutatási tevékenységeibe való bekapcsolódás Székesfehérvár városának ifjúsági, szociális, mérnöki igényeire reflektáló TDK dolgozat elkészítésén keresztül. Az ifjúsági TDK munka népszerűsítése.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

4 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, precíz, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Nagyné Dr. Hajnal Éva

kutatási dékánhelyettes

E-mail: hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200-476

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

Tanulás

 

Program címe

Az ÓE AMK könyvtári feladatok ellátásába való bekapcsolódás

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Az ÓE AMK könyvtári feladatok ellátásába való bekapcsolódás, a könyvtárosok munkájának segítésén, valamint a könyvek nyilvántartásának rendezésén, valamint a digitális adatbázisok tanulmányozásán keresztül.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

1 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, irodalom szeretete, katalogizálás, rendszerezés, precíz, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Halmos Marianna

E-mail: halmos.marianna@uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200-427

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Adatgyűjtési feladatok az oktatók kutató munkájának támogatására

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Oktatók helyi feltáró, elemző kutatási folyamataiba bekapcsolódás adatgyűjtéssel.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, okos eszközök felhasználói szintű ismerete, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Pődör Andrea

GEO intézetigazgató

E-mail: podor.andrea@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200 464

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Rendezvények megvalósításának támogatása

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Rendezvényeken való közreműködés, a vendégek adminisztrálása, fogadása, útbaigazítása (Kutatók éjszakája, középiskolás versenyek helyszíni lebonyolítása, diplomaosztó), egyéb teendők.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

4 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

jó kommunikációs készség, optimizmus, magabiztosság

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Veres Richárd

HR és közkapcsolati vezető

E-mail: veres.richard@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200 415

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Ismerkedés a laborok és eszközök világával 

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

A Kar laborjaiban található műszerek, eszközök karbantartási folyamataiba való bekapcsolódás.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, okos eszközök felhasználói szintű ismerete, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Borsos Botond

műszaki ügyintéző

E-mail: borsos.botond@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200 426

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás