Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács

Az ETDT irányítja, koordinálja és szakmailag ellenőrzi az egyetemi tudományos diákkörök munkáját, az intézményi tudományos diákköri konferenciák szervezését. Segíti a kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri pályamunkák részvételét az országos, illetve társintézmények tudományos diákköri konferenciáin, hazai és külföldi szakmai tudományos rendezvényeken.

Az ETDT feladata többek között a Tudományos Diákköri Szabályzat megalkotása, kapcsolattartás az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, valamint annak szakmai bizottságaival, bel- és külföldi társszervezetekkel, egyesületekkel.

Az ETDT tesz javaslatot az egyetemi TDK konferenciák időpontjára, koordinálja azok lebonyolítását. Biztosítja a tudományos diákköri tevékenység szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, hasznosítását.

Frissítve: 2022.02.15.