EFOP-4.2.1-16-2017-00020

Projekt adatai

Kedvezményezett: Óbudai Egyetem

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.2.1-16-2017-00020

Projekt címe: Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Székesfehérváron

Megvalósítás időtartama: 2017.09.01 – 2020.09.28.

Megítélt támogatás: 198 477 001 Ft

A konzorciumvezető támogatási összege:  198 477 001 Ft

A konzorciumi partner támogatási összege:  nincs konzorciumi partner

Támogatás mértéke: 100%

Projekt rövid összefoglalója

Az Óbudai Egyetem a „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” pályázata keretében elnyert keretösszeget a képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére fordítja az érintett telephelyein, annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

Ezen célok megvalósítása érdekében az Egyetem az alábbi beruházási elemre nyert el támogatást:

A. beruházási elem: Oktatási eszköz fejlesztés, műszer és labor modernizálás

Az egyetem székesfehérvári telephelyén, az Alba Regia Műszaki Karon (AMK) szükséges a számítógépes és az internetes hálózatok megújítása.

A beruházási elem megvalósításának célja: a felsőoktatási szolgáltatások minőségének, a már beindult duális képzés lehetőségeinek a fejlesztése. Ennek érdekében tervezzük Székesfehérváron, két helyszínen, a maradéktalan WiFi lefedettség biztosítását, az oktatásban használt elavult számítógép állomány korszerű, a grafikus és számításigényes programok futtatására is alkalmas eszközökre történő lecserélést, tűzfal, UPS és kamerarendszer telepítését, valamint a könyvtári eszközpark fejlesztését az online tananyagok jobb elérhetőségéhez.

Frissítve: 2022.02.01.