EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Projekt adatai

Konzorciumvezető: Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi partnerek: Óbudai Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Neumann János Egyetem

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.2-16-2017-00016

Projekt címe:  Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában

Megítélt támogatás: 1.448.424.946 Ft

ÓE támogatási összege: 149.748.214 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2017.06.01 – 2020.12.29.

Projekt rövid összefoglalója

A projekt konzorciumban valósul meg, a Széchenyi István Egyetem vezetésével a Dunaújvárosi Egyetem, a Neumann János Egyetem és az Óbudai Egyetem részvételével. A konzorciumi partnerek hosszú távú célja a projektben tervezett közös kutatások megvalósításával, hogy közös erővel tudjanak aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállalni a tudásalapú gazdaság kiépítésében és a magyar felsőoktatás kutatás-fejlesztési potenciáljának erősítésében. A kialakított új tudásbázisok alapján kezdeményezik a nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódást és együttműködést. Már rövidtávon elérhető célnak tekintik, hogy hálózatos formában együttműködnek, a kapacitásokat összehangolva közös kutatói teameket létrehozva, melyek szinergikus hatása sokszorosa lehet a jelenleg egyénileg működő intézményi potenciáloknak. A kutatások konkrét célja az, hogy a partner intézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A partnerek hét, egymással szorosan összefüggő kutatási területet jelöltek ki, amelyeket három kutatási főcsoportba rendezve valósítanak meg.

Az Óbudai Egyetem feladata olyan matematikai módszerek, eljárások kidolgozása, melyek támogatják az autonóm járművekben és közlekedési rendszerekben megjelenő és egyre nagyobb bonyolultsági fokot elérő kiberfizikai rendszerek és rendszer elemek tervezését a működési biztonság és üzembentartás kockázati tényezőinek figyelembevételével. Ezek közé tartozik a járművek közti kommunikációs rendszerek, folyamatok megbízhatóságának, illetve a hozzájuk kapcsolódó kockázatok moduláris érzékenységvizsgálati eljárásainak kidolgozása, továbbfejlesztése. Fontos kérdéskörként kell kezelni az ember-gép (esetünkben járművezető és jármű) kapcsolat megbízhatóságának és kockázatainak matematikai modellekkel történő leírását és vizsgálatát, különös tekintettel a részlegesen automatizált járműirányításra. A kutatás karbantartási és diagnosztikai adatok feldolgozásával és elemzésével prognózisokat állít fel a fejlesztés alatt lévő eszközök megbízhatósági mutatóira, és támogatja azok diagnosztikai szempontból optimális kialakítását.

Frissítve: 2022.06.08.