EFOP-3.6.1-16-2016-00010

Projekt adatai

Kedvezményezett: Óbudai Egyetem

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.1-16-2016-00010

Projekt címe: Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések az Óbudai Egyetemen

Megvalósítás időtartama: 2017.01.01 – 2020.12.31.

Megítélt támogatás: 392.789.930 Ft

A konzorciumvezető támogatási összege: 392.789.930 Ft

A konzorciumi partner támogatási összege: 392.789.930 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt célja

A projekt alapvető célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia (S3) célkitűzéseihez igazodva az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara (OE-AMK) bővítse a kutatási kapacitásait, fejlessze kutatási szolgáltatásait, valamint az intézmény harmadik missziójának megerősítése révén kialakítsa és megszilárdítsa a regionális tudás négyszöget a székesfehérvári régióban.

A célkitűzések végrehajtásával az OE-AMKK+F+I kapacitása és potenciálja növekedik, illetve a régióban betöltött tudásbázis szerepe megerősödik, melynekkövetkeztében a magyar társadalmi innovációt és a hazai ipar igényeit is kielégítő komplexK+F szolgáltatások ellátására válik alkalmassá. A projekt teljesítése során az intézmény jelentősen járul hozzá a megújuló szellemi kapacitás fejlesztéséhez és fenntartásához, azaz a kutatói utánpótlás hosszú távú biztosításához.

Frissítve: 2022.02.01.