EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 – Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

Projekt adatai

Konzorciumvezető: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Állatorvostudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Kaposvári Egyetem, Miskolci Egyetem, Neumann János Egyetem, Pannon Egyetem, Soproni Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szent István Egyetem, Testnevelési Egyetem

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

Megítélt támogatás: 3 983 494 662 Ft

ÓE megítélt támogatás összege: 14.760.522 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2017.09.01-2019.06.30

Projekt rövid összefoglalója

A projekt célja egységes, egymással integrált intézményirányítási, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése, finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése.

A projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

  • Az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
  • A vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése.
  • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
  • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.
Frissítve: 2022.02.01.