2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017

Projekt adatai

Kedvezményezett: Óbudai Egyetem

Projekt azonosítószáma: 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00017

Projekt címe: Innovációs ökoszisztéma fejlesztése az Óbudai Egyetemen

Megítélt támogatás: 77 963 447 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2020.02.01 – 2021.07.31.

Projekt célja

A pályázatunk fő célja az Óbudai Egyetem technológia-transzfer tevékenységének és piaci együttműködéseinek jelentős mértékű erősítése. A pályázatban vállalt feladatokkal az egyetem célja egy már alapjaiban létező, de továbbfejlesztésre szoruló eredményorientált, hatékony működő egyetemi innovációs ökoszisztéma működjön az intézményünkben. A vállalt feladatok az intézményfejlesztési tervben lévő célkitűzésekkel összhangban lett kiválasztva. Az Innovációs Igazgatóság, mint az egyetem dedikált szervezeti egysége koordinációs, menedzsment és a pályázatban vállat megvalósító feladataként látja a keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, a technológia- és tudástranszfert és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési és innovációs együttműködéseket. A pályázatban kiemelten foglalkozunk az Egyetem hazai és uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való aktív részvétel fokozásával, mint a nemzetközi jelenlét egyik fokmérőjével.

A pályázatot kiemelten fontosnak tartjuk az aktív, kölcsönös előnyökön alapuló, üzleti szemléletű kapcsolatok fejlesztését és újak kialakítása az egyetemek és az üzleti szféra között, melyhez technológia-transzfer és innováció-menedzsment tevékenységének eredmény-szemléletű működtetése szükséges. Ennek érdekében az Innovációs Igazgatóság töltené be a vállalkozások felé az egyablakos kapcsolatot, ezzel erősítve az egyetemi integritást és a KFI ügyek egységes kezelését. A vállalati együttműködésekhez és az intézmény külső bevételeinek növelése érdekében elengedhetetlen a szellemi és infrastrukturális kompetenciáinak transzparens szolgáltatásként történő megjelenítése, mely az egyetem teljes KFI kapacitások és szolgáltatások feltérképezése és a vállalati igényekhez való kapcsolással valósul meg.

A projekt érinti az intézményen belüli multidiszciplináris fejlesztéseket is, melyek a vállalkozói szemlélet és tudás fejlesztését és erősítését az egyetemi oktatók, kutatók és hallgatók körében és a kooperatív munkavégzés kultúrájának megerősítését a karok és központok között. A projektben megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak az intézmény partnereinek és kapcsolati hálójának bővítéséhez az elismertségének növeléséhez és a KFI és üzleti eredményeinek széleskörű kommunikációja itthon és külföldön.

Frissítve: 2022.02.01.