Vissza a főoldalra

Vissza az Oktatási Információk oldalra

Mechatronikai mérnök M.Sc. (Mester) Szak, Esti Tagozat – Oktatási Információk

 


2017. február 20.

Oktatási Információk a MŰSZAKI FIZIKA c. tárgyhoz

 

Tisztelt Hallgatók!

 

ALAPKONCEPCIÓ:

I. Azok a tananyagrészek, illetve azok a fejezetek, amelyek az előadásokon tárgyalásra kerülnek, az előadásokon készített jegyzetek segítségével tanulandók meg!

II. Azok a tananyagrészek, illetve fejezetek, amelyek az előadásokon idő hiányában sajnos nem kerülhetnek tárgyalásra, a Tanulási segédanyagokban adott helyekről tanulandók meg!

III. Ha a Tanulási segédanyag (pdf) tartalmaz és megjelöl olyan anyagrészeket is, amelyek az előadásokon részletesen tárgyalásra kerültek, akkor ezeknek az anyagrészeknek a megtanulása az órai jegyzetből preferálandó! Ekkor a Tanulási segédanyagban megjelöltek csak az órán elhangzottak magyarázására, esetleges jobb megértésére használandók.

 

SEGÉDANYAGOK:

Az előadásokhoz tartozó tanulási segédanyagok:  

1. előadás: Elméleti mechanika

          Tanulási segédlet az elméleti mechanika részhez: Tanulási segédanyag 1.

          Fontos: A Tanulási segédanyag 1.-ben az alábbi két megadott link nem működik. Helyettük tanuláshoz az alábbiak ajánlhatók:

          a.) Helmholz-tételéhez mutató link nem működik. Helyette ajánlott: http://fizipedia.bme.hu/images/5/50/Modern_fizika_1_a.pdf 

          b.) A folyadékok mechanikájának alapösszefüggéseinél az első link nem működik: A hibás linket hagyják figyelmen kívül. Használják tanuláshoz a megadott másik két linket.

2. előadás: Elektrodinamika II.

          Tanulási segédlet a folyadékok mechanikája és az elektrodinamika I. és II. részhez: Tanulási segédanyag 2.

3. előadás: Statisztikus fizika

          Tanulási segédlet a statisztikus fizika és a termodinamika részhez: Tanulási segédanyag 3.

4. előadás: Kvantummechanika, (időfüggő és időfüggetlen Schrödinger-egyenlet)

          Tanulási segédlet a kvantummechanika részhez: Tanulási segédanyag 4.

5. előadás: Szilárdtestfizika, anyagvizsgálat:

          Tanulási segédlet a szilárdtestfizika, anyagvizsgálat részhez: Tanulási segédanyag 5.

          Előadáson használt és vetített fóliák (pdf): Szilárdtestfizika, Sávelmélet, Nukleáció

 

A FÉLÉVKÖZI JEGY SZERZÉSÉNEK SZABÁLYAI:

A félévközi jegyet az 5 db. ZH jegyeinek számtani közepe (átlaga) alapján szerzik. A kerekítés szabálya: x,5 tizedtől minden érték felfelé, ez alatt minden érték lefelé kerül kerekítésre. Kivétel ez alól az elégséges (2) megszerzése: az a hallgató szerezhet elégséges (2) osztályzatot, aki jegyeinek számtani közepe (átlaga) legalább 2,0. A 2,0 átlag alatt a minősítés elégtelen (1).

A félév során az órákra be kell járni – azaz órákra járni kötelező – és minden ZH-t meg kell írni! A be nem pótolt és meg nem írt ZH-k esetén aláírás nincs, és ez által félévközi jegyet sem kap a hallgató. Legfeljebb 1 db. ZH pótolható. ZH jegy utólagos javítása érdekében írt javító ZH nincs.

A szorgalmi időszak végén szerzett elégtelen (1) évközi jegyet a vizsgaidőszakban kiírt (szorgalmi időszak utolsó hetében) évközijegy-pótló alkalom során lehet javítani (egy alkalommal).

 

ZÁRTHELYI EREDMÉNYEK: 

idejekorán feltöltve

 


Vissza a főoldalra

Vissza az Oktatási Információk oldalra