Statisztika II.

A kurzus hivatalos leírása.

Oktatók (2011)

       
Előadások Dr. Kóczy Á. László (GM és KM)    
Gyakorlatok Nagy Viktor (GM és KM)    
       

Az oktatók elérhetőségei és fogadóórájának időpontja weboldalukon megtalálható.

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

A Statisztika II. kurzus sikeres abszolválásának feltételei (2011)

 1. Részvétel a gyakorlatokon.
 2. Házidolgozat készítése és leadása.
 3. A letölthető házi feladatok elkészítése és kérésre bemutatása.
 4. Részvétel legalább 1 zh-n.
 5. A két legjobban sikerült zh összpontszáma eléri az 50 pontot VAGY a pót zh eredménye eléri a 25 pontot VAGY a pót-pót zh eredménye eléri a 25 pontot.
 6. Az egyéni tanrenddel rendelkező hallgatók csak az 1. feltétel alól kapnak felmentést.

A megírt ZH-k értékelése az alábbiak szerint történik. A megszerzett pontszám a két legjobb ZH eredményének összege, VAGY a pót-zh eredményének kétszerese, VAGY a pót-pót-zh eredményének a kétszerese. A megszerzett pontszám alapján az érdemjegy így alakul:

0 – 49,99  elégtelen(1)
50 – 62  elégséges(2)
63 – 74  közepes (3)
75 – 85  jó (4)
86 – 100  jeles (5)

Hangsúlyosan statisztikai témájú dolgozattal való eredményes TDK szereplés, vagy tudományos kutatásban való részvétel pluszpontokat érhet. Pluszpontok nem járnak, a vizsgáztatók fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben adjanak.

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

Tematika (2012)

Oktatási hét

Témakör

1.

Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzők tulajdonságai (6. fejezet)
A statisztikai becslés. A becslőfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)

3.

Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)

5.

Kétváltozós korreláció és regressziószámítás.  (9. fejezet)

6.

 

I ZH (6.-8. fejezet)

7.

Nemzeti ünnep

9.

Többváltozós korreláció és regressziószámítás.  (10. fejezet)
Idősorok összetevőinek vizsgálata. Összetevők; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Előrejelzés. (11. fejezet)

11.

rektori-dékáni szünet

12.

 

II.ZH (9-11. fejezet)

13.

Pót Zh (6-11. fejezet)

17. (2013. I. 8.)

Pót-pót-zh (6.-11.fejezet)

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

Előadások/házi feladatok

Új info (2012): Fokozatosan cserélem a linkeket közvetlenül a Dropbox mappámra mutató linkekre. Így mindig a legfrissebb változat lesz elérhető az oldalon. A frissített linkek elől eltűnik a "letolt" előtag.

Hét

Előadás (2011)

Nyomtatható változat (2011)

Házi feladat gyakorlatra (2011)

1. letolt\stat2-1.hu.pdf
letolt\stat2-3.hu.pdf
letolt\stat2-1.hu.pdf
letolt\stat2-3.hu.pdf
letolt\stat2-1.hf.pdf
2 x   letolt\stat2-3.hf.pdf
3 stat2-5.hu.pdf stat2-5-p.hu.pdf letolt\stat2-4.hf.pdf
4 x   letolt\stat2-5.hf.pdf
5 letolt\stat2-7.hu.pdf letolt\stat2-7-p.hu.pdf letolt\stat2-7.hf.pdf
6 I. ZH   (nincs gyakorlat)
7 x    
8 x    
9 letolt\stat2-9.hu.pdf
letolt\stat2-11.hu.pdf
letolt\stat2-9-p.hu.pdf letolt\stat2-9.hf.pdf
letolt\stat2-10.hf.pdf
10 x   letolt\stat2-11.hf.pdf
11 rektori-dékáni szünet    
12 II. ZH   (nincs gyakorlat)
13 pót-ZH   (nincs gyakorlat)
14 nyílt nap    
17 pót-pót-ZH    

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

Házidolgozat (2012)

A házidolgozat célja, hogy a hallgató igazolja gyakorlati statisztikai jártasságát.

Tartalom

Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

 1. Meglevő, megfelelően hivatkozott adatok felhasználásával összetett statisztikai elemzés.
 2. Valamilyen, a tananyagon túli alkalmazott statisztikai módszer rövid, tömör, de tartalmas bemutatása.
 3. Statisztikai adatgyűjtés, egyszerű elemzés

Forma

 1. Terjedelem: 5-10 oldal+címlap+hivatkozások+mellékletek
 2. Méret A4-es, 11pt-os betűmérettel, másfeles sorközzel
 3. Címlap az alábbiak szerint.
 4. Tartalomjegyzék, ábrák jegyzéke stb felesleges, ne legyen.
 5. A hivatkozások formailag kövessék a szakdolgozatra vonatkozó előírásokat, a hivatkozási elvek tekintetében l. http://koczy.blog.hu/2010/10/28/lasd_1
 6.  

Címlap

 1. Név
 2. Neptun kód
 3. Email cím
 4. Szak
 5. Tanév/félév megnevezése
 6. Dátum
 7. A dolgozat címe rövid kutatási kérdés és válasz formájában. Pl. (1. típus) Növekedett-e Magyarország adóssága 2000 és 2012 között? A regressziós egyenes meredekségén végzett t-teszt alapján igen. Vagy: (2. típus) A heteroszkedaszticitás problémájának bemutatása és lehetséges megoldások. Vagy: (3. típus) A Magyar Országgyűlés pártjainak szavazási hajlandósága 2011-ben.

Beadás

 1. Határidő: a szorgalmi időszak vége.
 2. A dolgozatot PDF formátumban, a PDF részeként mellékelve a statisztikai szoftverben használt programot (ha van ilyen) kell beadni.
 3. Az adatokat/számításokat tartalmazó Excel fájlt (ha van ilyen) egy rar, vagy zip fájlba tömörítve kell benyújtani.
 4. A dolgozatot elektronikusan kell leadni a koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu címen "[Házidolgozat] Neptun kód" tárgymegjelöléssel (értelemszerűen a Neptun kódot a saját kódra kell cserélni!), rövid kísérőlevéllel.

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

ZH eredmények 2010

  A-csoport B-csoport Eredmények Értékelés
1. ZH letolt\stat2zh1a2010.pdf letolt\stat2zh1b2010.pdf letolt\stat2zh1e2010.pdf Átlagos pontszám 14.7
14 dolgozat ért el legalább 25 pontot
Összességében igen szerény eredmény.
2. ZH        
pót ZH letolt\stat2zh3a2010.pdf letolt/stat2zh3b2010.pdf letolt/stat2zh3e2010.pdf  
         

 

ZH eredmények 2009

  Feladatok: A-csoport Feladatok: B-csoport Eredmények Értékelés
1. ZH letolt/stat2zh1a2009.pdf letolt/stat2zh1b2009.pdf letolt/stat2zh1e2009.pdf Átlagos pontszám: 17.7, a szórás 11.
24 dolgozat ért el legalább 25.5 pontot: ez 22%-nak felel meg.
Tanulságos, hogy az előadások látogatása és az eredmény közötti összefüggés tekintetében nyesett adatok alapján készített lineáris regresszióban b1 = 5,9, azaz minden előadás látogatása kb 6 pontot hozott! (Nyers adatokkal dolgozva 4.3-t)
2. ZH letolt\stat2zh2a2009.pdf letolt\stat2zh2b2009.pdf letolt\stat2zh2e2009.pdf Átlagos pontszám: 25,3, szórás 11.
45 dolgozat ért el legalább 25.5 pontot, ez 54%-nak felel meg.
Pót-ZH     letolt\stat2zh3e2009.pdf Átlagos pontszám: 15.9, a szórás 9.8.
Kb 20% írt 25 pont felett, 24% pedig nem érte el a 7.5 pontot sem. Az elégtelen félévközi jegyet szerzők számára a vizsgaidőszak elején lesz még egy javítási lehetőség. Az írásbeli dolgozat feladatai hasonlók lesznek a korábbiakhoz. A javító zh-n - értelemszerűen - azok vehetnek részt, akik szereztek félévközi jegyet, de ezt javítani szeretnék, így konkrétan a letiltásra került hallgatók nem. A javító zh időpontja és helye megegyezik a korábbiakkal, a vizsgaidőszak első hetében.
Aláírás-pót     letolt\stat2zh4e2009.pdf  

 

ZH eredmények 2008

  Feladatok: A-csoport Feladatok: B-csoport Eredmények Értékelés
1. ZH letolt\stat2zh1a2008.pdf letolt\stat2zh1b2008.pdf letolt\stat2zh1x2008.xls Átlagos pontszám: 17.7, a szórás 11.
24 dolgozat ért el legalább 25.5 pontot: ez 22%-nak felel meg.
Tanulságos, hogy az előadások látogatása és az eredmény közötti összefüggés tekintetében nyesett adatok alapján készített lineáris regresszióban b1 = 5,9, azaz minden előadás látogatása kb 6 pontot hozott! (Nyers adatokkal dolgozva 4.3-t)
2. ZH letolt\stat2zh2m2008.pdf letolt\stat2zh2n2008.pdf letolt\stat2zh2x2008.xls Az átlagos pontszám 33.6, azaz kb 67%, ami egy jó közepes eredménynek felel meg. Az 1. zh után mindenképpen várakozáson felüli eredmény, gratulálok!
Pót-ZH letolt\stat2zh3a2008.pdf letolt\stat2zh3b2008.pdf letolt\stat2zh3e2008.xls Sajnos a kicsit életszerűbb, a sablonostól némileg eltérő példák megoldása komoly gondokat okozott, az átlagos pontszám 7.62. Mivel a könnyű 1. és különösen 2. zh után a feladatsor váratlanul érhetett egyes hallgatókat, úgy döntöttem, hogy módosítom a pontozást, hogy az átlageredmény elérje a 15 pontot. A korrigált pontszámok már ezeket az adatokat tartalmazzák. A dolgozatok megtekintésére Nagy Viktornál van lehetőség.

Ezen felül az oktatók úgy döntöttek, hogy még egy lehetőséget adnak, hogy minél többen abszolválják a Statisztika 2. tárgyat. Így az elégtelen félévközi jegyet szerzők számára a vizsgaidőszak elején lesz még egy javítási lehetőség. Az írásbeli dolgozat feladatai hasonlók lesznek a korábbiakhoz. A javító zh-n - értelemszerűen - azok vehetnek részt, akik szereztek félévközi jegyet, de ezt javítani szeretnék, így konkrétan a letiltásra került hallgatók nem. A javító zh időpontjáról a Neptunon keresztül fognak értesülni.

Pót-zh: A pót zh anyaga lefedi az egész félév anyagát (teljes II. kötet). Bármely hiányzó, vagy gyenge zh javítására felhasználható!

Példák

1. zh eredménye 2. zh eredménye pót-zh eredmény összesen osztályzat
20 - 33 (mindkettőnél jobb) 66 3
7 41 30 (elsőnél jobb) 71 3
22 42 35 (elsőnél jobb) 77 4 (közepesről javítva)