[GVMST12GNC] Statisztika I.

Az oldal frissítése folyamatos.

A Statisztika I. kurzus játékszabályai (2012-ben új!)

A hallgató eredményes félévzárásának feltételei:

  1. Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ szerint (óraütközés esetén előre felmentést kell kérni - lehetőleg a másik tárgyból),
  2. Részvétel az első és a második zh-n, vagy a pót zh-n, (a felmentés a zh-kra sem vonatkozik!)
  3. Eredményes zh-k írása.

A hallgató eredménye "aláírás megtagadva", ha a fenti feltételek teljesülnek, de a zh-k nem érik el az elégséges szintet.

A hallgató eredménye "aláírás letiltva", ha a fenti feltételek nem teljesülnek, azaz ha a megengedettnél többet hiányzott, nem adta le időben a házi feladatokat (az első három házi feladatot az első, a másik három házit a második zh előtt kell legkésőbb leadni), vagy nem írt zh-t.

Oktatók

Előadások :     Dr. Kóczy Á. László
Gyakorlat:       Bukucs Erzsébet , Nagy Viktor

Előadások/házi feladatok

Hét

Előadás témája (2012)

Prezentáció Nyomtathatóbb változat Házi feladat
1. Bevezetés. Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. (1. fejezet) Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. Idõbeli ismérv szerinti elemzés. (2 fejezet) letolt\stat1-1.hu.pdf letolt/stat1-1-p.hu.pdf letolt\stat1-1.hf.pdf
letolt\stat1-2.hf.pdf
2. (nincs előadás)     letolt\stat1-3.hf.pdf
letolt\stat1-4.hf.pdf
3. A statisztikai táblák elemzése (3. fejezet) Fõátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet) letolt\stat1-3.hu.pdf letolt\stat1-3-p.hu.pdf letolt\stat1-5.hf.pdf
letolt\stat1-6.hf.pdf
4. (nincs előadás)     letolt\stat1-7.hf.pdf
5. Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát- és átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet) Helyszínváltozás az állásbörze miatt: TA.2.214 letolt\stat1-5-2012.hu.pdf letolt\stat1-5-2012-p.hu.pdf letolt\stat1-9.hf.pdf
6. Nincs előadás.     letolt\hf\stat1-11.hf.pdf
7. ZH     (nincs gyakorlat)
8. Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzők tulajdonságai (6. fejezet) TB.FSZ.MOZI terem!!! letolt\stat1-8-2012-p.hu.pdf letolt\stat1-8-2012.hu.pdf
9. (rektori szünet)      
10. (nincs előadás)      
11. A statisztikai becslés. A becslőfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet) letolt\stat2-3.hu.pdf   letolt\stat2-3.hf.pdf
12. (nincs előadás)      
13. 2. ZH     (nincs gyakorlat)
14. pót-ZH (TA.2.214)     (nincs gyakorlat)
15. pót-ZH (TA.3.305)     (nincs gyakorlat)

ZH

  1. zh 2. zh pót-zh pót-pót zh
2012 zhk\stat1\1-delta-2012.pdf
zhk\stat1\1-szigma-2012.pdf
 
zhk\stat1\2-delta-2012.pdf
zhk\stat1\2-szigma-2012.pdf
zhk\stat1\3-a-2012.pdf
zhk\stat1\3-b-2012.pdf
 
2011 Eredmények      
2010 letolt\stat1zh1a2010.pdf letolt\stat1zh1b2010.pdf letolt\stat1zh2a2010.pdf, letolt\stat1zh2b2010.pdf letolt\stat1zh3a2010.pdf, letolt\stat1zh3b2010.pdf  
Eredmények Eredmények Eredmények
2009 letolt\stat1zh1delta2009.pdf, letolt\stat1zh2delta2009.pdf letolt\stat1zh3delta2009.pdf letolt\stat1zh4delta2009.pdf
letolt\stat1zh1szigma2009.pdf letolt\stat1zh2szigma2009.pdf letolt\stat1zh3szigma2009.pdf letolt\stat1zh4sigma2009.pdf
2008     A csoport, B csoport B csoport
  Eredmények Eredmények