Gazdaságstatisztika

A kurzus hivatalos leírása.

A gazdaságstatisztika kurzus sikeres abszolválásának feltételei (2012)

A hallgató akkor szerzi meg a Gazdaságstatisztika aláírást ha

  1. Részt vesz a gyakorlatokon (a TVSZ által megengedett hiányzáson kívül).
  2. Legalább 1 zh-n részt vesz a szorgalmi időszakban. (= az 1., a 2., vagy a pót-zh-n)
  3. A két legjobban sikerült zh összpontszáma eléri az 50 pontot VAGY a pót zh eredménye eléri a 25 pontot VAGY a pót-pót zh eredménye eléri a 25 pontot.
  4. Az egyéni tanrenddel rendelkező hallgatók csak az 1. feltétel alól kapnak felmentést.

A megírt ZH-k alapján meg szoktam ajánlani a vizsgajegyet.

0 – 49,99 % elégtelen(1)
50 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)

Hangsúlyosan statisztikai témájú dolgozattal való eredményes TDK szereplés, vagy tudományos kutatásban való részvétel pluszpontokat érhet. Pluszpontok nem járnak, a vizsgáztatók fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben adjanak.

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

Tematika (2012)

Hét Anyag

1.

Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. Időbeli ismérv szerinti elemzés (1-2. fejezet)

2.

Sokaságok több ismérv szerinti elemzése (3. fejezet)

3.

Főátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)

4.

Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát formában. Érték-, ár- és volumenindex számítása átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)

5.

Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzők tulajdonságai (6. fejezet)

6.

A statisztikai becslés. A becslőfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)

7.

Nincs előadás.

8.

I. ZH (1-5. fejezet)

9.

Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)

10.

Regressziószámítás (9.-10. fejezet)

11.

rektori szünet

12.

Idősorok összetevőinek vizsgálata. Összetevők; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Előrejelzés. (11. fejezet)

13.

II. ZH (6-11. fejezet)

15.

Pót Zh (1-11. fejezet)

17. (I. 8.)

Pót-pót Zh (1-11. fejezet)

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

Előadások/házi feladatok

Új info (2012): Fokozatosan cserélem a linkeket közvetlenül a Dropbox mappámra mutató linkekre. Így mindig a legfrissebb változat lesz elérhető az oldalon. A frissített linkek elől eltűnik a "letolt" előtag.

Hét Prezentáció (2011) Nyomtatható változat Házi feladat
1. letolt\gazdstat1.hu.pdf letolt\gazdstat1-p.hu.pdf letolt\gazdstat1.hf.pdf
  letolt\gazdstat2.hu.pdf letolt\gazdstat2-p.hu.pdf letolt\gazdstat2.hf.pdf
2. letolt\gazdstat3.hu.pdf letolt\gazdstat3-p.hu.pdf letolt\gazdstat3.hf.pdf
3. letolt\gazdstat4.hu.pdf letolt\gazdstat4-p.hu.pdf letolt\gazdstat4.hf.pdf
4. letolt\gazdstat5.hu.pdf letolt\gazdstat5-p.hu.pdf letolt\gazdstat5.hf.pdf
5. gazdstat6.hu.pdf gazdstat6-p.hu.pdf letolt\gazdstat6.hf.pdf
6. gazdstat8.hu.pdf letolt\gazdstat8-p.hu.pdf letolt\gazdstat8.hf.pdf
7. (nincs előadás)    
8. ZH   (nincs külön házi feladat)
9. gazdstat9.hu.pdf gazdstat9-p.hu.pdf letolt\gazdstat9.hf.pdf
10. gazdstat10.hu.pdf gazdstat10-p.hu.pdf letolt\gazdstat10.hf.pdf
11 rektori-dékáni szünet   letolt\gazdstat11.hf.pdf
12 gazdstat11.hu.pdf gazdstat11-p.hu.pdf letolt\gazdstat12.hf.pdf
13 ZH   (nincs külön házi feladat)
15 pót-ZH   (nincs külön házi feladat)
17 pót-pót ZH    

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

Tematika (2012)

1.

Statisztikai sokaság, adat, mérés. Viszonyszámok I.: megoszlási, dinamikus és intenzitási viszonyszámok. Átlagok. (1. fejezet)

.

Ismérv, ismérvek fajtái. Gyakorisági sorok és grafikus ábrázolásuk. Helyzetmutatók. Időbeli ismérv szerinti elemzés (2. fejezet)

2.

Sokaságok több ismérv szerinti elemzése (3. fejezet)

3.

Főátlagok (összetett intenzitási viszonyszámok) különbségének és hányadosának vizsgálata standardizálás módszerével (4. fejezet)

4.

Érték-, ár- és volumenindex számítása aggregát formában. Érték-, ár- és volumenindex számítása átlagformában, az indexek összefüggése (5. fejezet)

5.

Mintavétel: mintavételi eljárások, a mintajellemzők tulajdonságai (6. fejezet)

6.

A statisztikai becslés. A becslőfüggvények elvárt tulajdonságai; intervallumbecslés. A konfidenciaintervallum meghatározása. (7. fejezet)

7.

Nemzeti ünnep.

8.

I. ZH (1-5. fejezet)

9.

Hipotézisvizsgálat. Egy- és kétmintás statisztikai próbák. (8. fejezet)

10.

Kétváltozós korreláció és regressziószámítás  (9. fejezet)

11.

Többváltozós korreláció és regressziószámítás.  (10. fejezet)

12.

Idősorok összetevőinek vizsgálata. Összetevők; trendszámítás; szezonalitás vizsgálata. Előrejelzés. (11. fejezet)

13.

II. ZH (6-11. fejezet)

14.

Pót Zh (1-11. fejezet)

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára

ZH2011

           
  A csoport B csoport C csoport D csoport Eredmények
1. zh letolt\gazdstat-zh1a-2011.pdf letolt\gazdstat-zh1b-2011.pdf letolt\gazdstat-zh1c-2011.pdf letolt\gazdstat-zh1d-2011.pdf letolt/gazdstat-zh-2e2011-p.pdf
2. zh letolt\gazdstat-zh2a-2011.pdf letolt/gazdstat-zh2b-2011.pdf letolt/gazdstat-zh2c-2011.pdf letolt/gazdstat-zh2d-2011.pdf letolt/gazdstat-zh-2e2010.pdf
pót-zh letolt/gazdstat-zh3a-2011.pdf letolt/gazdstat-zh3b-2011.pdf     letolt/gazdstat-zh-3e2010.pdf
aláírás-pót          

ZH2010

           
  A csoport B csoport C csoport D csoport Eredmények
1. zh letolt\gazdstat-zh1a-2010.pdf letolt\gazdstat-zh1b-2010.pdf letolt\gazdstat-zh1c-2010.pdf letolt\gazdstat-zh1d-2010.pdf 1. zh eredménye
2. zh letolt\gazdstat-zh2a-2010.pdf letolt/gazdstat-zh2b-2010.pdf letolt/gazdstat-zh2c-2010.pdf letolt/gazdstat-zh2d-2010.pdf letolt/gazdstat-zh-2e2010.pdf
pót-zh letolt/gazdstat-zh3a-2010.pdf letolt/gazdstat-zh3b-2010.pdf     letolt/gazdstat-zh-3e2010.pdf
aláírás-pót          

ZH2009

           
  A csoport B csoport C csoport D csoport Eredmények
1. zh         1. zh eredménye
2. zh         2. zh eredménye (ez már lényegesen jobb!)
pót-zh letolt\gazdstat-zh-3a2009.pdf letolt\gazdstat-zh-3b2009.pdf letolt\gazdstat-zh-3c2009.pdf letolt\gazdstat-zh-3d2009.pdf  
aláírás-pót         letolt\gazdstat-zh-4e2009.pdf

ZH2008

           
  A csoport B csoport C csoport D csoport Eredmények
1. zh letolt\gazdstat-zh-1a2008.pdf letolt\gazdstat-zh-1b2008.pdf letolt\gazdstat-zh-1c2008.pdf letolt\gazdstat-zh-1d2008.pdf 1. zh eredménye
2. zh letolt\gazdstat-zh-2a2008.pdf letolt\gazdstat-zh-2b2008.pdf letolt\gazdstat-zh-2c2008.pdf letolt\gazdstat-zh-2d2008.pdf 2. zh eredménye
pót-zh letolt\gazdstat-zh-3a.pdf letolt\gazdstat-zh-3b.pdf     pót-zh eredménye

Pót zh értékelés. Itt már főleg azok versenyeznek, akiknek az első két forduló sikertelen volt. Ehhez képest összességében nem rossz az eredmény. 2 dolgozat név nélkül került beadásra. Az egyik szerzője megadta a Neptun kódját: FBHCBY, a másiké még ezt sem. Végezetül pár statisztika a kurzusról:

A 251 hallgatóból, akik valamilyen szinten részt vettek a kurzuson 214 hallgató teljesítette a jelenléti követelményeket, 188 vette kicsit is komolyan a zh-kat (több mint 10%-os eredmény), ebből 114 szerzett legalább elégséges félévközi jegyet. Nekik gratulálok, a többiekkel jövőre találkozunk. Utóbbiaknak javasolom a rendszeresebb óralátogatást: ez nem pusztán TVSZ követelmény, de a zh-kon szerzett pontok száma és a részvételi arány közötti összefüggés az y=63x-6,4 lineáris trendfüggvénnyel írható le - ebből mindenki levonhatja a következtetéseket.

2. ZH értékelés. A ZH lényegesen jobban sikerült, mint az előző, ha a társaság az elsőre is így készült volna, most nem lenne szükség pót-zh-ra. Különösen a gyakorlati feladatok mentek jól, bár sokan a 3. feladatnál felcserélték az x-t és az y-t (így a jó válaszra is legfeljebb fél pont adható). míg sokan azzal vesztegették az idejüket, hogy r2-et számoltak (ez -az általam javított csoportokban- nem volt kérdés, tehát pont sem jár érte). Sokan a paraméterek értelmezése helyett csak odaírták az értékeket (természetesen ezért sem jár plusz pont).

Korrekció: További megfigyelés, hogy a különböző csoportok eredménye lényegesen eltérő, amit az egyes csoportokat író hallgatók korábbi eredménye nem indokolt, legalábbis ilyen mértékben. Ennek kompenzálására az egyes csoportokat író hallgatók eredményeit differenciáltan korrigáltuk (így minden csoportban nagyjából egyezik a 25 pont feletti, azaz "sikeres" dolgozatok aránya). Ezzel senkinek nem romlott az eredménye, de esetenként más-más mértékben javult. A korrekciós módszert a feladatsorok készítője is elfogadta, kérem szíves tudomásul vételét.

Letiltások: Egyes hallgatók neve mellett osztályzat helyett letiltás szerepel. A TVSZ szabályozza a hallgatók órára járási kötelezettségeit, a letiltott hallgatók ezen követelményeknek messze nem feleltek meg. Nem alkalmaztam letiltást azoknál, akik mindezek ellenére elégséges összteljesítményt nyújtottak.  Ha Ön úgy érzi, hogy hiányzása indokolt volt, az igazolást sürgősen juttassa el valamelyik oktatóhoz.

Betekintés a dolgozatokba:

Pót-zh

Időpont: 2008. december 9., 9:50, a helyszín a szokásos. A feladatok az egész félév anyagából lesznek, ebben nincs választási lehetőség, az eredmény kiváltja az összes rosszabb, vagy kihagyott zh-t.

Példa: 18 és 30 pontos zh mellett 32 pontos pót: 32>18, 32>30, tehát 2x32=64, azaz közepes. Meg nem írt 1. és  30 pontos 2. zh mellett 22 pont -> automatikusan pótolja az elsőt, ugyanakkor 22<30, tehát 22+30=52, elégséges.


1. ZH értékelés: A hallgatók zöme továbbra is készületlenül jön zh-t írni.
Jellemző hibák:

  1. Nem ellenőrzi az eredményt. Legtöbbször egy számnak van jelentése. A medián nem átlag, de egy "átlag-os" érték. Tehát egy ingatlanok alkotta sokaságban nem lesz az alapterület mediánja 899. Vagy: amikor a fogyasztás nem/terület szerint 10-20-50 M Ft-os értékeket mutat, függetlenség esetén nem lesz vmelyik érték 3000 M Ft!
  2. Nem válaszol a feladatra. A válaszok döntő része (90%+) tartalmazott értékelhető elemet érthetetlen balgaság tehát egyes kérdéseket válaszolatlanul hagyni
  3. Nem olvassa el a feladatot és nem a kérdésre válaszol/nem válaszol a kérdésre
  4. Az alapfogalmak jelentése körüli zűrzavar a fejekben - teljesen hiányzik a képletek és a jelentésük közötti kapcsolat.
  5. Alapvető számolási hibák: szummák, törtek hibás kezelése, vagy pl "40+15=45" típusú számolás. A hibás eredmény további számolások alapja lesz, és bár nem jár 0 pont az egész feladatsorra, teljes pontszám nem adható egy hibás feladatra.

A kijavított zh dolgozatokba betekintés a következő időpontokban lehetséges:

Vissza a tetejére
Vissza Kóczy Á. László oldalára